Определение №60443/08.07.2021 по дело №1032/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60443

  София, 08.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. 1032 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца ЗК „Лев Инс“ АД срещу въззивно решение на Бургаски апелативен съд.

  Ответникът С. Т. не изразява становище.

  По реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  За да потвърди първоинстанционното решение, с което е отхвърлен предявеният от жалбоподателя иск по чл. 274, ал. 1, т. 1, предл. 1 КЗ (отм.), въззивният съд е приел, че не е налице основна предпоставка за основателност на иска, а именно ответникът да е приел наследството на виновно причинилия при условията на чл. 274, ал. 1, т. 1 КЗ (отм.) произшествието свой наследодател.

  Приел е по-нататък, че първоинстанционният съд по реда на чл. 51, ал. 1 от ЗН е определил на ответника срок за приемане на наследството, в рамките на който срок не са предприети каквито и да било действия по приемане. Изложил е и допълнителни съображения по приложението на чл. 61 ЗН предвид малолетието на ответника и необходимостта по тази причина приемането на наследството да бъде извършено по опис.

  Допускане на касационно обжалване се обосновава с въпросите 1) при предявен регресен иск срещу малолетен наследник и в случай че наследството не е прието по опис въпреки дадения от съда срок за това, малолетният губи ли наследствените си права и налице ли са предпоставки за ангажиране на регресната му отговорност в качеството му на наследник на делинквента и 2) когато с цел да се защитят правата на малолетния, който не придобива права, а само задължения от наследствената маса на делинквента, съществува ли пречка недееспособният да се откаже от наследството в процедура по чл 130, ал. 3 от СК.

  Поддържат се основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК.Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1032/2020 г., стр. 2/2

  Касационно обжалване не следва да се допуска.

  Поставените от жалбоподателя въпроси не отговарят на общото изискване по чл 280, ал. 1 ГПК да са обусловили правните изводи на въззивния съд.

  Решаващото съображение, върху което въззивният съд е основал крайния си извод за неоснователност на иска, е липсата на приемане на наследството.

  С оглед на това първият от поставените въпроси, доколкото се отнася до последиците от изтичането на срока по чл. 51, ал. 1 ЗН, а именно дали с изтичането на този срок малолетният губи правото да приеме наследството или не, е ирелевантен за спора, тъй като без значение дали малолетният ответник е изгубил или не правото да приеме наследството не е налице приемане като основна предпоставка за ангажиране отговорността на наследника за задълженията на наследодателя.

  Освен това по този въпрос не е налице и специалната предпоставка по чл. 280 ал., ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото посочената от жалбоподателя практика на ВКС се отнася до случаи, съществено различаващи се от настоящия. Така по т. д. № 1632/2016 г. въззивното решение е отменено по причина, че първоинстанционният и въззивният съд не са определили срок по чл. 51, ал. 1 ЗН. По гр. д. № 871/2016 г. е разгледан случай на мълчаливо приемане на наследството от малолетния ответник, като изрично е посочено, че за отговорността на наследника значение има дали е приел или е наследството или се отказал от него (което именно е и същественият в настоящото производство въпрос), а самият опис е от значение за обема на отговорността на малолетния, при което такъв може да бъде извършен и след изтичането на срока по чл. 61, ал. 1 от ЗН. В същия смисъл е и решението по т. д. № 1057/2011 г. Вторият въпрос дали нормата на чл. 130, ал. 3 СК е пречка недееспособния да се откаже от наследство също е напълно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари