Определение №60442/02.06.2021 по дело №3788/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60442

  София, 02.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА

  ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 3788 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „Хюндай хеви индъстрис Ко България“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, чрез юрк. М. Й., против решение № 4396 от 21 юли 2020 г., постановено по гр.д. № 10189/2019 г. по описа на Софийския градски съд, с което се потвърждава протоколно решение № 116832, постановено в публичното съдебно заседание на 16 май 2019 г. по гр.д. № 8276/2019 г. по описа на районния съд в гр. София за признаване за незаконно извършеното със заповед № 262/2018 г. уволнение на Н. И. С. от заеманата при касатора длъжност „крановик“ в сектор „Поддръжка ПР-ВО трансформатори“ към отдел „Производство ТР“, считано от 11.12.2018 г., за възстановяването на С. на работа на заеманата преди уволнението длъжност и за осъждането на работодателя да заплати на С. сумата от 6275,62 лева обезщетение за оставането й без работа за периода 11.12.2018 г.-16.05.2019 г., ведно със законната лихва от 08.02.2019 г., и в тежест на касатора са присъдени разноски.

  В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение страда от всички пороци по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Оспорва се изводът на съда, че спрямо ищцата назначената комисия за извършване на подбор е действала в непълен състав (шест от десет членове), както и че касаторът със събраните доказателства не установява, че ищцата най-малко отговаря на заложените в чл. 329, ал. 1 КТ критерии в сравнение с останалите девет служители на същата длъжност, които са оставени на работа; съдът неправилно ценил доказателствата, че дружеството е разделено на две отделни и независими една от друга дирекции/производства „Трансформатори“ и „Стъпални регулатори“ и че идеята на работодателя е да се назначат 10 членове, които да работят по компетентност в двете отделни и независими една от друга дирекции/производства, и формално е прието без анализ на представените документи и гласни доказателства, че от тях не става ясно че предприятието е разделено по посочения начин; работодателят е поискал назначаване на експертиза за изясняване на соченото обстоятелство, но съдът необосновано отказал, и въпросът останал неизследван и от въззивния съд. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се твърди, че са налице въпроси, разрешени от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, и които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

  Ответницата Н. И. С., с адрес в [населено място], представлявана от адв. В. Д., в отговор на касационната жалба оспорва наличието на основание за допускане на касационното обжалване, а по същество твърди, че жалбата е неоснователна.

  Във връзка с посочените във въззивната жалба оплаквания за законосъобразното упражняване от страна на работодателя на потестативното му право за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, и за извършване на подбора в границите, установени от закона съобразно критериите по чл. 329, ал. 1 КТ, въззивният съд съобразява, че по силата на щатното разписание, в сила към 30.11.2018 г., за длъжността „крановик“ са съществували 10 щатни бройки; с взето на 28.11.2018 г. решение на съвета на директорите на дружеството са намалени щатните бройки от 600 на 570 служители, като за длъжността на ищцата е решено да бъде съкратена една щатна бройка, което е отразено в щатното разписание, в сила от 27.12.2018 г. Прието е, че решението за съкращаване в щата е взето валидно от управителния орган на работодателя и е извършено реално. По законосъобразното извършване на подбора, тъй като се съкращава една от съществуващите в щата десет на брой еднородни длъжности, което предпоставя извършването на подбор като част от правото на уволнение, се възприема, че контролът за законосъобразност при подбора не се изчерпва с формалното прилагане на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари