Определение №60442/10.12.2021 по дело №2575/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60442

  София, 10.12.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 2575 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на С. С. лично и като пълномощник на С. С. срещу определение на Софийски апелативен съд, с което е оставено без уважение искане за освобождаване от държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. Изложени са оплаквания за неправилност и недопустимост на обжалваното определение с доводи, че съдът е следвало да направи служебни справки за имущественото състояние преди произнасяне по подадената молба, както и че заплащане на такса в нов срок следва да се изисква едва след влизане в сила на предходния отказ за освобождаване на жалбоподателя С. от държавна такса.

  Жалбата е неоснователна. След служебна проверка в цялост на законосъобразността на обжалваното определение (ТР № 6/2017 на ВКС-ОСГТК) съдът намери, че същото е допустимо и правилно.

  Правилно апелативният съд е приел, че с оглед размера на дължимата държавна такса, освобождаване от която се иска в конкретния случай, от 15 лв. не е налице невъзможност за заплащането ѝ, доколкото молителят е в трудоспособна възраст и не са налице доказателства за влошено здравословно състояние, препятстващо полагането на труд, същият притежава собствено жилище и няма задължения за издръжка.

  Неоснователен е доводът, че съдът е следвало да направи служебни справки, доколкото релевантните в случая обстоятелства, при съобразяване и на размера на държавната такса, се установяват от подадената от жалбоподателя декларация. Що се отнася до довода, че не е влязло в сила предходно определение за отказ да бъде освободена от държавна такса жалбоподателката С., следва да се отбележи, че доколкото с обжалваното в настоящото производство определение апелативният съд се е произнесъл само по молба на жалбоподателя С. по чл. 83, ал. 2 ГПК, влизането в сила на предходното определение е без значение.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Потвърждава определение от 13.09.2021 г. по гр. д. № 4515/2019 г. по описа на Софийски апелативен съд.

  Осъжда С. И. С., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], на основание чл. 77 ГПК да заплати по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15 лв.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари