Определение №60442/26.07.2021 по дело №2446/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60442

  [населено място].26.07. 2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на девети февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2446 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  „Ниани 2006“ ЕООД обжалва решение № 212 от 28.06.2019 г. по в.т.д. 638/17 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено решението по т.д. 113/16 г. по описа на Окръжен съд Хасково, с което е осъден жалбоподателят да заплати на „Юробанк България“ АД сумата от 110 317,20 лв, обезщетение за неизпълнение на договор от 28.3.2016 г. по две транзакции от 04.05.2016 г. и на 01.06.2016 г. чрез терминално ПОС-устройство, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба 04.08.2016 г. до окончателното й изплащане, както и сумата 9 796,29 лв за разноски по делото.

  Счита, че решението на Апелативен съд – Пловдив е нищожно и недопустимо, както и неправилно.

  По отношение на соченото основание – нищожност на решението, касаторът излага обстоятелства, че волята на съда е неразбираема.

  По отношение на посоченото основание, че решението е недопустимо, твърди, че е нарушено диспозитивното начало, не били обсъдени сочени от ищеца факти, а такива, които не са посочени в обстоятелствената част на исковата молба. Конкретно ищецът – банката, твърдяла, че са извършени неоторизирани транзакции тип „без присъствие на карта“ на 4.5.2016 г. и на 1.6.2016 в режим „оф-лайн“, като това били основанията, на които се основава иска против ответника. Тези твърдения били недоказани.

  Освен това твърди, че решението е неправилно, като тази неправилност била се изразявала в необоснованост – отменително основание съгласно чл. 281, т.3, пр. 3 от ГПК. Въззивният съд бил постановил решението в противоречие с доказателствата по делото.

  Не били обсъдени доказателствата, които опровергавали твърденията на банката и направените в обжалваното решение изводи за идентичност на кодовете за преавторизация и последваща операция, което опровергавало извода, че това са свързани транзакции. Неправилен бил крайният извод, че се приема за доказан размера на обезщетение, без да са ангажирани доказателства за това какви са сумите, изплатени на другите банки. Неправилно и без доказателства не били отграничени процедурите по „плащане без присъствие на карта“ с ръчно въвеждане на данните от картата посредством цифровите бутони. Не било доказано, че на ПОС терминала са инсталирани съответни ключове за това, както и какви операции са били инсталирани и възможни на конкретния ПОС терминал. Неправилно били направени изводи, в противоречие с доказателствата, конкретно отпечатаните бележки на ПОС терминала.

  Твърди наличие на съществени процесуални нарушения – отменително основание съгласно чл. 281, т. 3, пр.2 от ГПК. Въззивният съд не бил събрал доказателствата по установения ред, не бил обсъдил всички доказателства и не бил се произнесъл по всички доказателствени искания. Липсвали мотиви по всички доводи и възражения. Без да установи фактите самостоятелно, въззивният съд бил препратил към решението на първоинстанционния съд на основание чл. 272 от ГПК. В противоречие на чл. 161 от ГПК не били приети за недоказани факти, за които банката не е събрала в указания й срок доказателства. Освен това неправилно е прието, че се дължи обезщетение без доказване на обстоятелствата за превод на сумите от банките издатели.

  Излага съображения за нарушение на материалния закон – чл. 281, т. 3, пр. 1 от ГПК. Счита, че съдът не е приложил императивни разпоредби, които е бил длъжен да приложи. Неправилно било преценено, че се дължи обезщетение за вреди, в случая, при положение, че не е проведена арбитражна процедура по ЗПСПУ. Неправилно бил приложен чл. 81, ал. 1 от ЗЗД, както и чл. 83, ал.1 от ЗЗД. Излага съображения, че банката е неизправна страна и не може да претендира обезщетения. Счита, че операцията е разрешена,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари