Определение №60441/07.07.2021 по дело №1638/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60441

  гр. София, 07.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 1638 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. М. М., [населено място], срещу решение № 81/13.04.2020г., постановено по в.т.д.№ 34/2020г. от Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 92/11.11.2019г. по т.д.№ 155/2018г. на Окръжен съд Силистра за отхвърляне на предявения от касатора против Сдружение с нестопанска цел „Женско сдружение Е. К. – Силистра“, [населено място], иск с правно основание чл.25, ал.4, във връзка с ал.6 ЗЮЛНЦ за отмяна на всички решения на общо събрание на сдружението, проведено на 28.09.2018г., като незаконосъобразни и противоречащи на устава.

  Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите: „От кой момент новоприетите членове могат да упражнят правото си на глас на общо събрание? Могат ли същите непосредствено след приемането им като членове да участват в гласуването по следващите точки от дневния ред? Не обуславя ли гласуването на новоприетите членове по следващите точки от дневния ред порочност на взетите решения?“.

  Ответникът не е взел становище по жалбата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че ищцата по иска – настоящ касатор е член на ответното сдружение и към датата, на която са взети атакуваните решения на общото събрание, е била член на управителния съвет. На проведеното на 28.09.2018г. заседание на общото събрание на сдружението са взети решения за приемане на нови членове на сдружението и за избор на нов управителен съвет. С тези решения са приети седем нови членове и при избора на нов управителен съвет в гласуването са участвали и новоприетите членове на сдружението. Според апелативния съд заседанието е редовно свикано и и е счетено, че заявените с иска основания за отмяна не са налице. По въпросите, поставени от касатора като обуславящи допускане на касационно обжалване, въззивната инстанция е изложила съображения, че членствените правоотношения със съществуващо и вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел сдружение възникват след решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство от броя на присъстващите съобразно чл.28, ал.1, т.4 от устава. Имената на новоприетите членове на подлежат на вписване в регистъра, а дори и това да беше така, във вътрешните отношения решението би имало незабавно действие от момента на вземане на решението, и за новите членове, които са присъствали на събранието, е възникнало правото на глас по отношение на останалите точки от дневния ред.

  Настоящият състав на ВКС намира, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.

  Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК поставеният от касатора правен въпрос ще е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, ако е посочена непълна, неясна или противоречива по съдържание правна норма, приложението на която е обусловило решаващите мотиви на въззивния съд. Предпоставки за допускане на касационно обжалване са и обстоятелствата, като създадена противоречива съдебна практика по тълкуването на тази норма или наличието на непротиворечива съдебна практика, но подлежаща на преодоляване като неправилна или на осъвременяване с оглед промяна в законодателството или обществените условия.

  В случая, касаторът не сочи правна норма, която следва да се тълкува поради неяснота, непълнота или противоречивост в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари