Определение №60440/07.07.2021 по дело №2492/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя по задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност“ на автомобилистите над изплатеното от делинквента обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2492 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД срещу решение № 11880 от 19. 08. 2020 г. по в. гр. д. № 2769/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 8 състав в частта, с която след частична отмяна на решение № 1885 от 14. 03. 2019 г. по гр. д. № 2429/2018 г. на Софийски градски съд, І ГО, 1 състав касационният жалбоподател е осъден да заплати на В. Т. И. по исковете с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.) вр. чл. 45, ал. 1 ЗЗД и пар. 22 ПЗР КЗ сумата от 19 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за причинени неимуществени вреди от настъпило на 26. 07. 2016 г. застрахователно събитие по договор за застраховка „Гражданска отговорност“, както и сумата от 420 лв., представляваща застрахователно обезщетение за причинени имуществени вреди – разходи за метален имплант, от настъпило на 26. 07. 2016 г. застрахователно събитие по договор за застраховка „Гражданска отговорност“, ведно със законната лихва върху главните парични притезания от 7. 12. 2016 г. до окончателното им изплащане.

Мотиви

Касационният жалбоподател поддържа, че въззивното решение в обжалваната част е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Твърди, че въззивният съд неправилно е приел, че обезщетяването на ищеца от страна на прекия причинител на вредата не води до погасяване на правото на увреденото лице да търси повторно обезщетение от застрахователя. Съгласно приетата по делото разписка от 24. 03. 2017 г. ищецът получил от делинквента сумата от 2000 лв. за причинените му имуществени и неимуществени вреди в резултат на ПТП от 26. 07. 2016 г., като заявил, че няма други претенции във връзка с уврежданията си. Касаторът, при позоваване на Тълкувателно решение № 1 от 30. 01. 2017 г. по тълк. д. № 1/2016 г. на ОСГТК на ВКС, поддържа, че при постигната между ищеца и делинквента изрична спогодба относно репарирането на претърпените вреди и изрично изявление на увредения, че няма повече претенции, спогодбата има погасяващо действие относно правото на увредения да търси допълнително обезщетение, на основание неправилното оценяване на претърпяната вреда при постигане на договореността. Сочи, че доколкото по делото не било доказано, че постигнатата между ищеца и делинквента спогодба касае единствено прекратяването на наказателното производство, а и разпоредбата на чл. 343, ал. 2 НПК не поставяла условия в тази насока с оглед прекратяването на същото, въззивният съд не би могъл да формира убеждение за сключено споразумение с единственото намерение да се прекрати наказателното производство.

Допускането на касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната част се основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1, т. 2 и т. 3. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касационният жалбоподател поставя следните материалноправни и процесуалноправни въпроси, за които твърди, че са от значение за изхода на делото: „1. Приложима ли е разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД при постигнато извънсъдебно споразумение между увреденото лице и делинквента относно претърпяната вреда?; 2. Има ли право съдът, извън изявената воля на страните по сключена спогодба, да приложи чл. 52 от ЗЗД и да определи обезщетение по справедливост, различаващо се от определеното от страните?; 3. Налице ли е основание, отговорността на застрахователя да се разпростре извън размера на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари