Определение №60440/26.07.2021 по дело №2456/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60440

  София, 26.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№2456/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. В. М. срещу решение №911 от 23.04.2020г., постановено по в.гр.д.№2217/2019г. на Софийски апелативен съд, ГО, 10 с-в. в частта му, с която е потвърдено решение №1377 от 26.02.2020г. по гр.д.№14487/2016г. на СГС, ГО, І-7 състав, с което е отхвърлен иска на А. М. против „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ АД за разликата над присъдения размер за обезщетението за неимуществени вреди от 80 000лв. до претендирания размер от 150 000лв.

  В касационната жалба се поддържа, че в обжалваната му част въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Сочи се, че присъденият размер на обезщетението за неимуществени вреди от 80 000лв. е занижен с оглед разясненията, дадени в т.11 от ППВС №4/68г. относно приложението на разпоредбата на чл.45 ЗЗД и относно критериите за прилагане на принципа за справедливост, прокламиран в чл.52 ЗЗД. Твърди се, че въззивният състав информативно е изброил уврежданията на ищеца, без да обсъди характера им и техните последици. Според касатора от обжалваното решение не става ясно дали обезщетението покрива бъдещи болки и страдания. Претендира се отмяна на въззивното решение в обжалваната му част, осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца допълнително сумата 70 000лв. (или общо обезщетение за неимуществени вреди в размер на 150 000лв.), и присъждане на разноски.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, без да е формулиран конкретен правен въпрос, се твърди, че е налице основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като въззивният състав се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВС, обективирана в т.11 от ППВС №4/68г. относно вредите, които подлежат на обезщетяване на основание чл.45 ЗЗД и относно обстоятелствата, от значение за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди с оглед принципа за справедливост по чл.52 ЗЗД.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е представен писмен отговор на касационната жалба от ответното дружество „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“, в който се твърди, че не е налице поддържаното от касатора основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради липсата на поставен въпрос, обусловил решаващите изводи на съда. Същевременно се излагат съображения за неоснователност на касационната жалба по съществото на спора.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото и доводите на страните по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, приема следното:

  Касационната жалби е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  С обжалваното решение въззивният състав от Софийски апелативен съд е потвърдил решение №1377/26.02.2020г. по гр.д.№14487/2016г. на СГС, както в обжалваната от застрахователя част, с която исковата претенция по чл.226, ал.1 КЗ (отм.) е уважена за сумата 80 000лв. ведно със законната лихва, считано от 30.08.2018г., така и в обжалваната от ищеца част, с която е отхвърлен иска на А. М. против „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ АД за разликата над присъдения размер за обезщетението за неимуществени вреди от 80 000лв. до претендирания размер от 150 000лв.

  Въззивното решение не е обжалвано от застрахователното дружество в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на исковата претенция до размер на сумата от 80 000лв. и в тази му част е влязло в сила. В тази връзка със сила на пресъдено нещо между страните е установено, че е ангажирана (при липса на съпричиняване на вредоносния резултат по чл.51, ал.2 ЗЗД), отговорността на „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ по чл.226, ал.1 КЗ

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари