Определение №60438/25.11.2021 по дело №2338/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60438

  София, 25.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №2338/2021г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл.396, ал.2, изр. последно във вр. с чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК, образувано по частна жалба на „Маринимпекс“ ЕООД – [населено място], срещу определение №1070 от 20.04.2021г., постановено по ч.гр.д.№971/2021г. на Софийски апелативен съд, ТО, 3 с-в, с което е отменено определение №263099/16.02.2021г. по ч.гр.д.№2015/2021г. на СГС, ГО, 5 брачен състав и вместо него е допуснато обезпечение на бъдещ конститутивен иск с правно основание чл.135, ал.1 и ал.2 ЗЗД за обявяване за недействителен спрямо „ГББ Епсилон“ ЕООД на договор за особен залог на търговско предприятие от 02.03.2016г., който ще се предяви от „ГББ Епсилон“ ЕООД против „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД и „Маринимпекс“ ЕООД, чрез спиране изпълнението на заложния кредитор „Маринимпекс“ ЕООД, вписано в ТР при АВ на 27.10.2020г. с вписване №20201027114809. С обжалвания акт е даден двуседмичен срок на „ГББ Епсилон“ ЕООД за предявяване на иска и е определена парична гаранция в размер на 10 000лв., която е внесена от молителя.

  В частната жалба се поддържа, че определението на Софийски апелативен съд е недопустимо, а при условията на евентуалност – очевидно неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Твърди се, че с оглед разпоредбите на чл.390 ГПК, регламентиращи условията и реда за допускане на обезпечение на бъдещ иск, Софийският апелативен съд не е бил компетентен да разгледа молбата на „ГББ Епсилон“ ЕООД, тъй като залогодателят „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД е със седалище в [населено място], където е изпълнението срещу имуществото на търговското му предприятие. Отделно се излагат доводи, че Закона за особените залози не предвижда процедура за спиране изпълнението върху заложеното имущество след като заложният кредитор вече е вписал в регистъра обстоятелството „пристъпване към изпълнение“. На последно място се поддържа, че в случая не са налице предвидените в чл.391, ал.1 ГПК предпоставки за допускане на обезпечение на иска. Претендира се обезсилване на обжалваното определение, респективно – неговата отмяна.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, освен посочената предпоставка за допускане на касационно основание по чл.280, ал.2, предл.2 ГПК за недопустимост на обжалваното определение, се поддържа и наличието на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК като са формулирани следните правни въпроси, които според жалбоподателя са от значение за точното прилагане на закона, както ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари