Определение №60438/07.07.2021 по дело №2044/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  9

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60438

  гр. София, 07.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2044 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Р. П. П. срещу решение № 11792 от 5. 08. 2020 г. по в. гр. д. № 4893/2019 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 10 състав, с което след отмяна на решение от 14. 07. 2019 г. по гр. д. № 15576/2017 г. на Софийски градски съд Р. П. е осъдена да заплати на „Юробанк България“ АД сумата от 58 167, 94 лв., представляваща главница по договор за кредит № 33 от 12. 05. 2006 г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 30. 11. 2017 г. до окончателното й изплащане, сумата от 21 563, 98 лв., представляваща възнаградителна лихва за периода от 28. 11. 2014 г. до 28. 11. 2017 г. по същия договор, и сумата от 2 785, 87 лв. - наказателна лихва за периода от 28. 11. 2014 г. до 28. 11. 2017 г. по същия договор.

  Касационната жалбоподателка поддържа, че обжалваното въззивно решение е недопустимо и неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага доводи за недопустимост на въззивното решение в частта, с която е отменен първоинстанционният акт в частта, с която е прекратено производството по предявения от „Юробанк България“ АД срещу Р. П. П. иск за признаване за установено, че П. дължи на банката по договор за кредит от 12. 05. 2016 г. и допълнителни споразумения от 12. 06. 2009 г., 24. 06. 2010 г., 13. 12. 2010 г., 21. 12. 2010 г. и 23. 08. 2011 г., както следва: 58 167, 94 лв. главница, 21 563, 98 лв. възнаградителна лихва за времето от 28. 11. 2014 г. до 28. 11. 2017 г. и 2 785, 87 лв. наказателна лихва за времето от 28. 11. 2014 г. до 28. 11. 2017 г. Твърди, че първоинстанционният акт в тази част има характер на определение и към датата на подаване на въззивната жалба срещу решението от страна на банката – ищец това прекратително определение е било влязло в сила поради изтичане на срока по чл. 275, ал. 1 ГПК за обжалването му с частна жалба. Оспорва изводите на въззивния съд, че спорното вземане в частта за главница не е погасено по давност, тъй като кредитът е обявен за предсрочно изискуем на 13. 07. 2012 г., откогато е започнала да тече погасителната давност, но същата е била прекъсната на основание чл. 116, б. „в“ ЗЗД с извършването на изпълнителните действия по публичната продан по изп. д. № 695/2012 г. през месец май 2013 г., при която недвижимият имот, по отношение на който е насочено изпълнението, е придобит от трето лице. Касационната жалбоподателка поддържа, че становището на съда по спорния въпрос относно погасяването по давност на вземането противоречи на задължителните постановки по т. 10 от Тълкувателно решение № 2 от 26. 06. 2015 г. по тълк. д. № 3/2013 г. на ОСГТК на ВКС и на практиката на ВКС. Прави искане за отмяна на обжалваното решение.

  Допускането на касационно обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 ГПК. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касационната жалбоподателка поставя следните въпроси: „1. С какъв съдебен акт – решение или определение следва да се произнесе решаващият съд, след като констатира, че предявеният иск е процесуално недопустим – поради липса на правен интерес? След като се постанови решение, имащо характер на прекратително определение по предявен процесуално

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари