Определение №60438/20.07.2021 по дело №1952/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60438

  Гр. София, 20.07. 2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия П. Хорозова търговско дело № 1952/2020 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по подадена касационна жалба от СВИКОМ АД, [населено място], ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 766 от 14.04.2020 г. по в.т.д. № 4724/2019 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 13-ти състав, с което е обезсилено решение № 644 от 05.04.2019 г. по т.д.№ 3086/2017 г. на СГС, ТО, VІ-10 с., в частта, с което ЗАД АРМЕЕЦ АД с ЕИК[ЕИК] е осъдено да заплати на касатора на основание чл.208 КЗ /отм./ сумата от 433 631.01 лв. – застрахователно обезщетение по щета № 26014080100023/10.11.2014 г. – стойността на хале, намиращо се на територията на Свинекомплекс – [населено място], собственост на СВИКОМ АД, с приблизителна площ от 5 300 кв.м., изградено от метални стени върху бетонови основи, с изграждащи стени и покрив от термопанели, разположено в средата на комплекса, обозначено в извадка от КП – [населено място], одобрен с протокол № 7/01.08.1994 г. с № 121, с ориентация – северозапад-югоизток, напълно унищожено в резултат на пожар, настъпил на 08.11.2014 г., ведно със законната лихва върху сумата от 08.11.2017 г. до окончателното й заплащане; ведно с лихва за забава в размер на 129 828.64 лв., изтекла за периода от 27.11.2014 г. до 07.11.2017 г. и разноски по делото в размер на 28 302.13 лв.; като в тази част делото е върнато на първата инстанция за ново разглеждане, съобразно дадените указания.

  В касационната жалба се сочи, че решението е неправилно, поради нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Оспорва се приетото в него, че първата инстанция се произнесла извън заявения от ищцовото дружество предмет на спора, като се поддържа, че ищецът не е направил изменение на иска, в какъвто смисъл е преценката на въззивния съд. По подробно изложени съображения се моли въззивното решение да бъде отменено и делото да се върне отново на Софийския апелативен съд с указания за произнасяне по същество, с присъждане на сторените за настоящата инстанция разноски.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК искането за допускане на касационно обжалване е основано на следните въпроси, поставени в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, а именно: 1. Налице ли е произнасяне по непредявен иск, когато съдът се е произнесъл по юридическия факт, който е основание за завеждане на исковата претенция, без този юридически факт да е изменян от ищеца по делото; 2. При заастрахователна полица, в която е посочено, че обект на застраховка са всички производствени сгради, които са собственост на застрахования и се намират в застрахования урегулиран поземлен имот, релевантна ли е номерацията на увредената производствена сграда за допустимостта и основателността на искова претенция за заплащане на застрахователно обезщетение. По първия въпрос се сочи, че е разрешен в противоречие с константната практика на ВКС, намерила израз в решение № 59/27.04.2015 г. по гр.д.№ 4647/2014 г. на ІІІ г.о., а по втория – че отговорът му има значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Отделно от горното се поддържа, че обжалваното решение е и очевидно неправилно по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК ответникът по касационната жалба – ЗАД АРМЕЕЦ АД, чрез процесуален пълномощник, изразява становище, че не са налице основанията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК за допускане на исканата касационна проверка. Излага и съображения за неоснователност на жалбата по същество. Претендира присъждането на разноски.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, с оглед доводите на страните и данните

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари