Определение №60437/25.11.2021 по дело №2441/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60437

  гр. София, 25.11.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№2441 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Агенция по вписванията срещу определение №360 от 13.09.2021 г. по т.д.№258/2021 г. на АС Велико Търново. С обжалваното определение е оставена без разглеждане жалбата на Агенция по вписванията срещу решение №33 от 04.06.2021 г. по т.д.№147/2021 г. на ОС Русе, с което е отменен отказ №20210512165707 от 18.05.2021 г. на длъжностното лице по регистрацията за вписване на промени по партидата на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1909“, [населено място].

  В жалбата се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение. Твърди, че с допълненията в ЗТРРЮЛНЦ /осъществени с §14 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС/ е извършено изменение в режима на обжалване на постановените от длъжностните лица по регистрацията откази, като е призната изрична процесуална легитимация и на Агенция по вписванията на жалба срещу постановените в производството по чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ съдебни актове, което е видно и от мотивите към законопроекта.

  Ответникът по жалбата Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1909“, [населено място] навежда доводи за неоснователността й.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

  Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

  За да постанови обжалваното определение въззивният съд е изразил становище, че нормата на чл.25, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ и в сегашната си редакция не признава активна процесуална легитимация на Агенцията по вписвания /АВ/ на жалба срещу постановените в това производство решения, а признава правен интерес от обжалване само на заявителя. Посочил е, че като охранително, едностранно и безспорно, регистърното производство се развива само между заявителя и регистърния орган, като актовете на последния не са индивидуални административни актове, а са такива с правно значимо действие охранителното производство.

  Определението на въззивния съд е правилно.

  По въпроса за легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване е формирана константна практика на ВКС, изцяло споделяна от настоящия състав, според която регистърното производство по чл.13 и сл. от ЗТРРЮЛНЦ е охранително по смисъла на чл.530 ГПК. Законодателят е възложил дейността по регистрация във връзка с вписванията, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари