Определение №60436/07.07.2021 по дело №2094/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60436

  гр. София, 07.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на първи юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 2094 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Т. И. И., действаща като ЕТ „Голям Д.-71-Т. И.“, [населено място] срещу решение № 148 от 16. 12. 2019 г. по в. т. д. № 291/2019 г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 292 от 17. 07. 2019 г. по т. д. № 7/2018 г. на Бургаски окръжен съд, с което са отхвърлени предявените от касационната жалбоподателка срещу [община] искове за заплащане на сумата от 252 060 лв., представляваща стойност на сграда – търговски обект, изградена от ищцата в общински терен по силата на договор за наем от 17. 07. 1992 г., ведно със законната лихва за забава върху главницата до окончателното й изплащане, както и на сумата от 128 095, 85 лв., представляваща мораторна лихва за времето от 18. 01. 2013 г. до 5. 01. 2018 г.

  Касационната жалбоподателка поддържа, че обжалваното решение е недопустимо и неправилно. Оспорва извода на въззивния съд, че договорът за наем на страните е бил прекратен по право, като аргументира теза, че договорът е действал до събарянето на построената в наетия имот сграда на 18. 01. 2013 г. и е налице неизпълнение на договорното задължение на ответника за заплащане на пазарната стойност на сградата. Твърди, че до изтичане на срока на договора – 10 години наемодателят-ответната община е считал отношението по договора за валидно и не се е позовавал на § 7, ал. 1 от ПЗР на ЗОС. Излага доводи за неправилност на становището на съда, че общата петгодишна погасителна давност за вземането на ищцата е започнала да тече на 13. 06. 2003 г., съответно същото се е погасило по давност преди предявяване на иска. Твърди, че при наличие на действащ договор за наем, който не може да бъде развален или прекратен, без да бъде заплатена стойността на построената от наемателя сграда, давността не може да тече преди събарянето на сградата, което е осъществено на 18. 01. 2013 г. Поради това оспорва становището на съда, че вземането й за стойността на изградената в наетия недвижим имот сграда е погасено по давност. Касационната жалбоподателка моли обжалваното решение да бъде отменено.

  Допускането на касационното обжалване основава на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, предл. 2 и 3 ГПК. Поддържа, че решението е вероятно недопустимо, тъй като въззивният съд се е произнесъл по непредявен иск. Сочи, че първоинстанционният и въззивният съд са разгледали претенцията на договорно основание, макар да са отчели, че е налице приложното поле на института на неоснователното обогатяване. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касационната жалбоподателка твърди, че въззивният съд се е произнесъл по въпроси в противоречие с практиката на ВКС и по въпроси от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. В т. 1 от изложението поддържа, че при наличие на наемен договор по отношение на вземането за подобрения изискуемостта настъпва от момента на предаване на имота, след прекратяване на наемния договор, в какъвто смисъл е практиката на ВКС, намерила израз в решение № 120 от 1. 07. 2009 г. по т. д. № 21/2009 г., ІІ т. о., решение № 571 от 14. 10. 2008 г. по т. д. № 313/2008 г. , І т. о. и решение № 34 от 2. 04. 2009 г. по т. д. № 683/2008 г., ІІ т. о. Позовава се и на решение № 529 по т. д. № 240/2008 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари