Определение №60433/06.07.2021 по дело №1883/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60433

  [населено място], 06.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на

  пети май , през две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1883 по описа за две хиляди и двадесета година, съобрази следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Национална здравноосигурителна каса / НЗОК / против решение № 169/30.06.2020 г. по т.д.№ 138/2020 г. на Врачански окръжен съд, с което е потвърдено решение № 44/24.01.2020 г. по гр.д.№ 2865/2019 г. на Районен съд – Враца в обжалваната му част. С потвърденото решение – в обжалваната му пред въззивна инстанция част - са уважени предявените против касатора от МБАЛ „Вива Медика„ ООД обективно съединени искове, с правни основания чл. 79 ал.1 ЗЗД и чл. 86 ал.1 ЗЗД , като НЗОК е осъдена да заплати на ищеца сумата от 20 784 лева - стойността на извършена и незаплатена болнична помощ по клинични пътеки за месеците април, май, септември и октомври 2017 г., ведно със законната лихва върху същата от предявяването на иска до окончателното й изплащане, както и обезщетение за забава в издължаването на главницата, за период до предявяването на иска , в размер на 3 895,63 лева. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост, но реално излага само доводи за неправилно тълкуване на приложимия материален закон. Оспорва нормативната обоснованост на извода на съда, че дължи на изпълнителите на болнична медицинска помощ /БМП/ безусловно заплащане на дейността им, без да се вземат предвид бюджетни рамки, финансови разчети и други финансови параметри. Счита, че задълженията на НЗОК са ограничени до дейностите – по обем и стойности - в Приложение № 2 – неразделна част от договора, к а к то с оглед самите договорни клаузи – чл.33,чл.34 и чл.37 ал.1 – последната със съдържанието след изменението й с допълнително споразумение № 1/03.07.2017 г. , в сила от 20.06.2017 г. за страните, т а к а и изводимо от приложимото за регулиране на правоотношението между страните законодателство – чл.35 ал.1 ЗЗО, чл.4 ал.4 от ЗБНЗОК за 2017 г. и Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1, ал.2 и ал.3 от същия закон , в сила от 01.04.2017 г. и чл.25 ал.4 т.2 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г.. Касаторът акцентира на законово уредената възможност, за случаите на спешна диагностика и лечение изпълнителят на БМП да подаде в съответната РЗОК заявление за увеличение на месечната стойност на разходите за дейностите по Приложение № 2 на индивидуалния договор, решение за което взема Надзорния съвет на НЗОК. В обобщение, касаторът обосновава извод, че правата на задължително здравно осигурените лица не следва да се съблюдават независимо от уредбата в ЗБНЗОК и въведените от законодателя коригиращи механизми.

  Ответната страна – МБАЛ „Вива Медика„ ООД - оспорва касационната жалба и обосноваността на основание за допускане на касационното обжалване, поради неудовлетворяване на допълнителния селективен критерий в хипотезата на чл. 280 ал.1 т.2 ГПК – по първия и чл.280 ал.1 т.3 ГПК – по втория формулиран въпрос, с подробни съображения , съобразени при настоящото произнасяне.

  Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, в обхвата на касационните доводи и предмета на касационното обжалване спрямо първоначално предявените искове , настоящият състав съобрази следното :

  Ищецът – МБАЛ „Вива Медика„ ООД – е предявил против НЗОК искове, за осъждането й да заплати стойността на извършена и незаплатена надлимитна медицинска дейност

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари