Определение №60433/24.11.2021 по дело №1607/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60433

  гр. София, 24.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч.т.д. N 1607 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 282, ал. 5 ГПК.

  Образувано е по постъпила от ответника по делото „Застрахователно акционерно дружество „Далл Богг: Живот и Здраве“ АД молба с вх. № 66268/13.08.2021г. за освобождаване на внесена от дружеството по специалната сметка на ВКС парична гаранция по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в посочен размер на 12 541,67 лева.

  За да се произнесе по постъпилата молба, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, взе предвид следното:

  Сума в размер на 12 541,67 лева е била внесена по реда на чл.282, ал.2, т.1 ГПК по сметката за обезпечения на Върховен касационен съд, съставляваща общия размер на присъдените на основание чл.432, ал.1 КЗ и чл.86, ал.1 ЗЗД суми с решение № 94/28.04.2021г. по в.т.д. № 233/2020г. на Апелативен съд–Велико Търново в полза на Ф Е И и на М. Е. И..

  С постановено по реда на чл. 282, ал.2 ГПК по настоящото дело определение № 417 от 30.07.2021г. искането за спиране на изпълнението на осъдително въззивно решение № 94/28.04.2021г. по в.т.д. № 233/2020г. на Апелативен съд–Велико Търново е оставено без уважение. Понастоящем внесената гаранция от 12 541,67 лева по сметката на ВКС за обезпечения е налична, видно от служебна бележка от 23.11.2021г. на специалист на счетоводството на ВКС.

  С оглед отказа да се спре изпълнението на въззивното решение, не е налице основание за задържане на внесеното по сметката на ВКС обезпечение в размер на 12 541,67 лева, поради което следва да се извърши банков превод на внесената сума от особената сметка за обезпеченията на ВКС по сметката на застрахователното дружество–молител при „УниКредит Булбанк” АД, посочена в изпратеното от него молба, с IBAN BG60UMCR700010DALLBOGG.

  С оглед на изложеното, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И

  ОСВОБОЖДАВА сумата от 12 541,67 лева, внесена от „Застрахователно акционерно дружество Далл Богг: Живот и Здраве“ АД с платежно нареждане от 13.07.2021г. по особената сметка на ВКС на обезпечение във връзка със спиране изпълнението на въззивно осъдително решение № 94/28.04.2021г. по в.т.д. № 233/2020г. на Апелативен съд–Велико Търново, която сума да бъде преведена по банковата сметка на дружеството при „УниКредит Булбанк” АД, посочена в искане с вх. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари