Определение №60432/06.07.2021 по дело №1377/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60432

  гр. София, 06.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на четвърти март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1377 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „КАРРАТ ГРУП“ ЕООД срещу решение № 542/02.03.2019 г. по в. т. д. № 2480/2019 г. на Апелативен съд София, в частта, с която е потвърдено решение № 277/2019 г. по т. д. № 876/2017 г. на СГС, за осъждане на дружеството да заплати на „СОФТЕКС“ ЕООД сума в размер на 16 930, 17 лв. – представляваща 5 % от стойността на вземане за изработка, както и 21 884, 29 лв. – неустойка за забава на главницата за периода 28.02.2014 г. – 28.02.2017 г.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд е допуснал нарушение на процесуалните правила като не е обсъдил в съвкупност събрания по делото доказателствен материал и релевираните от касатора по реда на чл.193, ал. 3 ГПК възражения относно истинността и достоверността на представения от ищеца договор за цесия, както и, че неправилно е приложил разпоредбата на чл. 99 ЗЗД. Поддържат се възражения, че с договора за цесия не е прехвърлено вземане за неустойка с претендирания от ищеца размер и период, а и не са индивидуализирани вземанията по фактури с техните размери и падежи. Цедентът „БУЛРЕКС 007“ ООД е неизправна страна по договора за възлагане на СМР и всички анекси за допълнително възложена работа към него, поради което няма право да търси възстановяване на гаранцията за добро изпълнение. Некачествените работи са отстранени от друга фирма, на която „КАРРАТ ГРУП“ ЕООД е платил. Релевира се и, че съдът неправилно е отхвърли възражение за нищожност на клаузата, уговорена чл. 27.3.2. от договора, и е отказал да зачете императивната сила на нормативните актове относно сроковете на гаранционната отговорност. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде допуснато до касация поради произнасяне по материалноправни и процесуалноправни въпроси, които са разрешени в противоречие с практика на ВКС. Въпросите са следните :

  1.„Длъжен ли е въззивният съд като инстанция по същество при проверката по чл. 269 ГПК в рамките на оплакванията, наведени от страната, да се произнесе по спорния предмет на делото като обсъди всички доводи и възражения на страните и в частност, длъжен ли е въззивният съд да обсъди възражения на страна по делото, сочещи нарушения на императивни правни норми, които са наведени след двойна размяна на книжа, при условие, че такива възражения са изведени от страната на база доказателства по делото, които са приложени след размяна на книжата и които са били неизвестни на страната до приобщаването им?“

  2. Относно правилното прилагане на чл. 99 ЗЗД.

  3. Относно правилното прилагане на чл. 86 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД и представлява ли вземането за неустойка самостоятелно вземане или то се явява принадлежност към главното вземане.

  4. Относно прилагането на чл. 79, вр. с чл. 83, ал. 1 ЗЗД, регулиращи „съпричиняването на вреди“, при което поведението на кредитора може да се изразява в неизпълнение на поетите от него задължения по договора или в други действия по договора или в други действия, с които се възпрепятства точното изпълнение на длъжника.

  Твърди се, че по първия въпрос е налице отклонение от формирана практика по чл. 290 ГПК на ВКС, а именно решение № 338/27.03.2018 г. по гр. д. № 706/2017 г. на IV ГО, решение № 28/18.04.2019 г. по гр. д. № 2014/2018 г. на IV ГО, решение № 27/02.02.2015 г. по гр. д. № 4265/2014

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари