Определение №60431/15.07.2021 по дело №1978/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60431

  гр. София, 15.07.2021 година

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1978 по описа за 2020 г.

  Производството е по чл. 288 във връзка с чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ответника „УниКредит Булбанк“ АД, [населено място] чрез процесуален представител адв. В. Х. Л. срещу решение № 2378 от 21.04.2020 г. по гр. дело № 8449/2019 г. на Софийски градски съд, II-Д въззивен състав, с което е потвърдено решение № 40348 от 17.02.2017 г. по гр. дело № 31378/2016 г. на Софийски районен съд, I ГО, 32 състав. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт е уважен предявеният на основание чл. 27 във връзка с чл. 30 ЗЗД иск от С. Г. С. срещу „УниКредит Булбанк“ АД за унищожаване на споразумение от 10.06.2013 г., сключено между С. Г. С. с ЕГН [ЕГН] и „УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК[ЕИК].

  Касаторът прави оплакване за недопустимост на въззивното решение, тъй като след връщане на делото от ВКС с указания да бъде разгледан иск, основан на фактически обстоятелства, касаещи евентуален страх у ищеца от изключването му от Програмата на задържане и стимулиране на ключови служители при ответника /„Програмата“/ при евентуалното налагане на дисциплинарно наказание, СГС не разгледал посочената претенция, а отново се е произнесъл по непредявен иск. Твърди, че решението е постановено при съществено нарушение на чл. 270, ал.3, изр. последно във връзка с чл. 293, ал. 4 и чл. 294, ал. 1 ГПК.

  Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивния съдебен акт поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излага доводи, че съдът не се е съобразил със събраните по делото неоспорени писмени и гласни доказателства. Като нарушения на материалния закон навежда, че правото на иск по чл. 27 ЗЗД е погасено по давност, но съдебният състав неправилно е приел, че е било налице системно въздействие върху съзнанието на ищеца. Касаторът излага подробни съображения относно началния момент, от който тече давностният срок; оспорва извода на съда за наличие на страхови представи у ищеца; твърди, че липсва връзка между участието на ищеца в Програмата и подписването на споразумението от 10.06.2013 г., предвид, че същият е изключен от нея, въпреки, че го е подписал. Поддържа, че за липсата на връзка свидетелства и последвалото след подписване на споразумението уволнение, наложено за изключително тежки дисциплинарни нарушения, които са потвърдени от съда. Поддържа, че изключването от Програмата е било възможно само до нейния край; позовава се на установителното действие на решение № 5119 от 26.07.2018 г. по гр. д. № 11108/2017 г. на СГС, постановено между същите страни, като твърди, че установява между страните, че Програмата е приключила през 2012 г.

  В изпълнение на императивното изискване на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът обосновава допускането на касационно обжалване с наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и ал. 2, предл. 2 и предл. 3 ГПК – решението е вероятно недопустимо и очевидно неправилно, както и въззивният съд се е произнесъл по материалноправен и процесуалноправен въпроси в противоречие с практиката на ВКС, а именно:

  1. Задължителни ли са указанията на Върховния касационен съд по тълкуването и прилагането на закона за съда, на когото е върнал делото за ново разглеждане? Касаторът поддържа, че посоченият въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение № 128/29.04.2011 г. по гр. д. № 1356/2009 г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение № 28/27.06.2017 г. по т. д. № 3416/2015 г. на ВКС, ТК, I т. о., решение № 193/04.07.2011 г. по гр. д. № 1649/2009 г. на ВКС, ГК, IV г. о.,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари