Определение №60428/13.07.2021 по дело №2381/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60428

  гр. София, 13.07.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на дванадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2381/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на М. В. Б. - чрез особен представител адв. Н. В. от САК, срещу решение № 11864 от 13.08.2020 г., постановено по в. гр. д. № 6046/2019 г. на Апелативен съд - София. С посоченото решение е потвърдено решение № 6705 от 01.10.2019 г. по гр. д. № 352/2018 г. на Софийски градски съд в обжалваната пред въззивната инстанция част, с която е осъдена М. В. Б. да заплати на основание чл.430, ал.1 ТЗ „Юробанк България“ АД сумата 80 000 шв. франка - част от вземане с общ размер 101 430.71 шв. франка, представляващо дължима главница по договор за банков кредит от 16.06.2008 г., ведно със законната лихва от 10.01.2018 г. до окончателното плащане и разноски по чл.78, ал.1 ГПК.

  В касационната жалба се сочат основания по чл.281, т.3 ГПК за неправилност на обжалваното решение и се прави искане за неговата отмяна. Навеждат се оплаквания, че въззивният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила по чл.190 ГПК като е отказал да задължи банката - ищец да представи всички документи, въз основа на които е изготвена назначената във въззивното производство съдебносчетоводна експертиза, и впоследствие е основал решението си на заключението на експертизата. Излагат се доводи за необоснованост на изводите в решението относно наличието на непогасени задължения по договора за кредит и техния размер. Поддържат се и оплаквания за неправилност на извършената от въззивния съд преценка за редовност на исковата молба, за действителност на допълнителните споразумения към договора за кредит, основани на неравноправни и поради това нищожни клаузи в договора за кредит, и за неоснователност на релевираното с отговора на исковата молба възражение за изтекла погасителна давност.

  Приложното поле на касационното обжалване е обосновано с основанията по чл.280, ал.1, т.1 ГПК и чл.280, ал.2, пр.3 ГПК. Формулирани са следните въпроси, за които се твърди, че са „очевидно неправилно решени от въззивния съд“ в противоречие с посочена практика на ВКС, обективирана решения по чл.290 ГПК и определения по чл.288 ГПК : „1. Когато експертизата е изготвена въз основа на представени от насрещната страна частни документи, но непредставени по делото, допустимо ли е по искане на страните тези документи да бъдат изискани от съда и представени по делото; 2. Има ли право съдът да отхвърли искане на страна в съдебното производство частните документи, въз основа на които е изготвено заключението а вещото лице, да бъдат представени по делото, съответно да бъде дадена възможност на страните да изразят становище или да оспорят същите; 3. Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на кредит, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор; 4. Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на договор за кредит, сключено с цесионера, ако задълженията на кредитополучателя са определени въз основа на неравноправни клаузи на първоначалния договор, сключен с цедента - първоначален кредитор; Нищожно ли е допълнително споразумение за предоговаряне на договор за кредит, сключено с цесионера, ако същото е сключено без участие на цедента - първоначален кредитор; 5. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни лихви) и/или законните лихви; 7. За да бъде уважен един частичен иск по задължение по договор за ипотечен кредит, следва ли да бъде доказан размерът на целия дълг, в това число главница, лихви, такси и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари