Определение №60427/13.07.2021 по дело №2486/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60427

  София, 13.07. 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Ефремова

  ЧЛЕНОВЕ: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  изслуша докладваното от съдия Е.Стайков т.д.№2486/2020г. и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД срещу решение №5324/08.09.2020г., постановено по в.гр.д.№9442/2019г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Е състав, в частта му, с която е потвърдено решение № 386790/17.04.2018г. по гр.д.№48058/2015г., на Софийски районен съд, ГО, 47 състав, в обжалваната му от „Юробанк България“ АД част.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение в обжалваната му част, с която е потвърдено решението на СРС за уважаване на предявените от Т. М. С. срещу „Юробанк България“ АД искове по чл.55, ал.1 ЗЗД до размер на сумата от 3 163.39 евро, представляваща надплатена сума поради валутна разлика между швейцарски франк и евро за периода 12.02.2008г. - 11.08.2010г., ведно със законна лихва от 12.08.2015г., и до размер на сумата от 2 396.03 евро, представляваща разликата между предварително договорените месечни анюитетни вноски и заплатените такива за периода 12.02.2008г.-12.08.20015г., ведно със законна лихва от 12.08.2015г., е неправилно, поради нарушение на материалния и на процесуалния закон и противоречие с практиката на Съда на Европейския съюз. Твърди се, че въззивният състав неоснователно е прогласил нищожност на клаузите по чл.3, ал.5, чл.6, ал.2, чл.12, ал.1 и чл.22 от процесния договор за кредит за покупка на недвижим имот HL31975 от 12.02.2008г. Излагат се съображения в подкрепа на тезата на банката, че посочените клаузи не са неравноправни, като се акцентира върху непредвидимостта на промяната на валутния курс на швейцарския франк и на необходимостта от разпределяне между страните по договора на риска от промяната на валутния курс. Отделно се сочи, че кредитополучателят е бил уведомен за риска от промяната на валутния курс, както и че клаузите на договора са били съставени по прозрачен начин с ясни критерии за икономическите последици от сключването на договора – въпроси, които не са изследвани от въззивния съд. Претендира се отмяна на въззивното решение и отхвърляне изцяло на предявените искове.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се поддържа наличието на основанията по чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната му от касатора част. Твърди се, че въззивното решение е постановено в противоречие с постановките в ТР №3/18.05.2012г. по тълк.д.№3/2011г. на ОСГТК на ВКС и в решение № 67/12.09.2019г. по т.д.№1392/2018г. на ВКС, както и в противоречие с практиката на СЕС, обективирана в решение С-119/17 и С-186/16 на СЕС, както и с Директива 93/13/ЕИО. Отделно са формулирани следните въпроси, които според касатора са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, а именно:

  1. „Възможно ли е банката като професионалист да прогнозира за 35 години напред курса на чуждестранната валута, в която е отпуснат кредита ?“;

  2.1. „Какви са критериите да се определи дали банката е предоставила достатъчно информация на ясен и разбираем език, от които да се направи извод, че кредитополучателят е бил уведомен и разбрал, че при повишаване курса на франка, ще се повиши размерът на вноската изразена в лева ?;

  2.2. „Какво значи „конкретно“ и какво значи „детайлно“, какъв точно е обемът и какви са конкретиките и детайлите и с какви доказателствени средства се доказва това ?“;

  3.1. „Следва ли съдът да изясни дали кредитополучателят е разбрал спорните като неравноправни клаузи на договора и какви по принцип са били знанията на кредитополучателя по основни положения на договора, като размер на кредита, валута на курса, формиране на погасителните вноски и други негови задължения ?“ ;

  3.2. „Как следва съдът да изясни тези обстоятелства – чрез разпределение на доказателствената

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари