Определение №60426/13.07.2021 по дело №1980/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60426

  Гр. София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т. д. № 1980/2020 г., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на С. В. Л., гражданин на Руската федерация, в качеството му на представляващ УРАЛ ИМОТИ ЕООД, [населено място], чрез процесуален пълномощник, против решение № 30/09.04.2020 г. по в.т.д.№ 22/2020 г. на Бургаския апелативен съд. С него е потвърдено решение № 402 от 16.10.2019 г. по т.д.№ 580/2018 г. на Бургаския окръжен съд, с което е прието за установено, по иска на А. С. С., гражданин на Руската федерация, срещу УРАЛ ИМОТИ ЕООД с ЕИК[ЕИК], че под № 20180411113541 в ТРРЮЛНЦ е вписано несъществуващо обстоятелство, а именно - заличаването на ответника.

  В касационната жалба се навеждат подробни доводи за материална и процесуална незаконосъобразност и необоснованост на постановеното решение. Поддържа се, че въззивният съд в нарушение на съдопроизводствените правила и материалния закон е приел, че ищецът е известен кредитор по см. на чл.267 ТЗ, с оглед прекратяването на участието му в дружеството по реда на чл.125 ТЗ, поради което на него е следвало да се изпрати изрична покана за предявяване на вземанията му в производството по ликвидация. Сочат се и множество други процесуални нарушения, допуснати от въззивния съд, като се моли обжалваното решение да бъде отменено и предявеният иск да бъде отхвърлен.

  В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК се сочи, че решението е вероятно нищожно, недопустимо и очевидно неправилно – основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.2 ГПК.

  Поддържат се и основания за достъп до касация по чл.280 ал.1 т.1 и т.3 ГПК по следните въпроси: 1/ Прекратил участието си съдружник по реда на чл.125 ТЗ счита ли се винаги за известен кредитор, съответно задължен ли е ликвидаторът да му изпрати писмена покана; 2/ Имуществените отношения по реда на чл.125 ТЗ, които не са заявени по надлежния ред, конституират ли напусналия съдружник като известен кредитор по смисъла на закона, с оглед липсата на счетоводни данни за задължения към него; 3/ Изпращането на писмена покана до кредитор зависи ли от това, дали вземането на това лице е вписано в търговските книги на длъжника и дали съществуването на вземането не се оспорва по размер и основание /по тези въпроси се сочи противоречие с решение № 5/01.06.2017 г. на ВКС по т.д.№ 3674/2015 г. на І т.о./; 4/ Съответно освободен ли е такъв кредитор от задължението да предяви вземанията си пред ликвидатора по надлежния ред; 5/ При спазване на процедурата по чл.267 и чл.272 ТЗ от значение ли е въпросът, имало ли е имущество, което да бъде разпределено. В случай, че такова имущество не е съществувало, може ли да се счита, че са нарушени интересите на кредитора при липса на писмено уведомяване; 6/ Подлежи ли на установяване в производството по чл.29 ЗТРРЮЛНЦ качеството „кредитор“ на ищеца или е достатъчно само да се твърди и кой носи тежестта за доказване на това обстоятелство; 7/ Кой носи доказателствената тежест по отношение доказване на качеството „известен кредитор“ и следвало ли е или не до това лице да бъде изпратена нарочна писмена покана; 8/ Към кой момент следва ликвидаторът да е бил известен за наличието на висящо исково производство, за да се заключи, че същият е знаел за наличието на известен кредитор – към момента на изготвяне на крайния ликвидационен баланс, към датата на провеждане на общото събрание на съдружниците, с което се приема докладът на ликвидатора, заключителният ликвидационен баланс и се освобождава ликвидаторът от отговорност или към момента на подаване на документите в ТР за прекратяване на дружеството – доколкото всяко едно от посочените действия може да се

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари