Определение №60425/01.07.2021 по дело №763/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на` осемнадесети юни, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 763/2020 год. и за да се произнесе съобрази следното:

История на спора

Производството е образувано по касационна жалба на синдиците на КТБ / в несъстоятелност / - А. Д. и К. М. , за отмяна на решение № 246/27.01.2020 г. по т.д.№ 1818/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 2514/20.12.2018 г. по т.д.№ 1523/2017 г. на Софийски градски съд. С потвърденото решение са отхвърлени предявените от синдиците на банката против „Доминус„ ЕООД искове, с правно основание чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН , в качеството му на трето лице, придобило имущество с произход от банката, без реално заплащане на насрещна престация или срещу насрещна престация на значително по-ниска от получената стойност, за връщане в масата на несъстоятелността на три недвижими имота, индивидуализирани в диспозитива на решението. Синдиците оспорват правилността на въззивното решение, като постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила – недопусната съдебно-оценителска експертиза, в нарушение на чл.201 ГПК , предвид оспорване заключението на първоначалната, обосновала извод, че пазарната оценка на разпоредените имоти е по-ниска от платената по сделката цена . В останалата си част касационната жалба не навежда доводи за неправилност на въззивното решение, а съдържа коментар на съобразимите, като доказани в процеса, релевантни за разглеждането на спора, факти.

От ответната страна - „Доминус „ЕООД и третото лице – помагач на същата - „ Омега агро инвест „ ЕООД – не са постъпили становища.

С определение №193/05.11.2020 г. по настоящото дело, производството е спряно, до приключване на конституционно дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, предмет на което е противоконституционност на норми от ЗБН, вкл. чл.60а ал.1 ЗБН / обн. ДВ бр.22 от 2015 г., доп. ДВ бр.33 от 2019 г.,в сила от 19.04.2019 г./. С оглед приемането и обявяването на решение № 8/27.05.2021 г. по конст.дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България /обн. ДВ, бр.48 от дата 08.06.2021 г./ , на основание чл.230 ал.1 ГПК производството следва да бъде възобновено.

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

Мотиви

За да се произнесе , настоящият състав съобрази следното :

Предявеният иск е с правно основание чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН, с поддържане на всяка от двете хипотези на разпоредбата. Въззивният съд е отхвърлил същия по съображения за недоказана нееквивалентност на насрещните престации по атакуваната сделка, както и недоказаност ответникът да не е изпълнил задължението си за плащането на цената, въпреки доказаност, че разпоредените недвижими имоти са придобити с имущество с произход от банката , по смисъла на пар. 1, т. 7 ДР ЗБН.

В изложението по чл.284 ал.3 ГПК касаторът се позовава на очевидна неправилност, на основание чл.280 ал.2 пр. трето ГПК, като формулира и въпроси, относими към твърдяното съществено процесуално нарушение - недопусната повторна съдебно – оценителска експертиза . Разглеждането им, в обосноваване допускането на касационното обжалване, настоящият състав не намира за необходимо, предвид следното :

С решение № 8/27.05.2021 г. по конст. дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България, разпоредбата на чл.60а ал.1 от ЗБН / обн. ДВ бр.22 от 2015 г., доп. бр.33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г. / е обявена за противоконституционна. Следователно, в хода на висящото съдебно производство се явява отпаднало занапред правното основание на иска, обуславящо неговата недопустимост , а оттук и недопустимост на въззивното

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари