Определение №60425/13.07.2021 по дело №2073/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60425

  Гр. София, 13.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на 09.06.2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т.д.№ 2073 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на А. Г. Д. с ЕГН [ЕГН], приподписана от процесуален пълномощник, срещу решение № 235 от 18.03.2020 г. по в.гр.д. № 567/2019 г. на ОС – Велико Търново, с което е потвърдено решение № 457 от 27.03.2019 г. по гр.д.№ 3304/2018 г. на ВТРС. С първоинстанционното решение е отхвърлен искът на касатора срещу ППЗК ДОВЕРИЕ [населено място] /в ликвидация/ за отмяна на основание чл.58 ЗК на решения на ОС на кооперацията от 23.10.2018 г. за: прекратяване дейността на кооперацията и обявяването й в ликвидация, назначаване на ликвидатор, определяне на възнаграждението му и срока на ликвидацията, както и за упълномощаване на ликвидатора да извърши продажба на недвижимо имущество на кооперацията.

  В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е недопустимо, евентуално неправилно, като необосновано и постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон. По подробно изложени съображения се моли то да бъде отменено и делото да се върне за ново разглеждане на въззивния съд, където производството да бъде спряно.

  В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК са формулирани следните правни въпроси, за които се твърди, че са разрешени от въззивния съд в хипотезата на чл.280 ал.1 т.3 ГПК: 1. „Налице ли е връзка на преюдициалност по см. на чл.229 ал.1 т.4 ГПК между висящи дела с едни и същи страни, когато предмет на производствата по тях е отмяна по реда на чл.58 ЗК на решения, взети на различни общи събрания на кооперацията?”, 2. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите становищата на страните и събраните доказателства в тяхната съвкупност?“, 3. „Опорочава ли въззивното решение отказът на въззивния съд да спре делото на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК поради наличие на друг висящ преюдициален спор и в каква степен нарушава правата на въззивника – в степен на недопустимост или на неправилност на решението?”. Освен това се излага, че въззивното решение се намира в противоречие с практика на ВКС – решение № 220/30.12.2019 г. по гр.д.№ 4908/2017 г. на ВКС, ГК, ІІІ г.о. /във връзка с приложението на чл.229 ал.1 т.4 ГПК/ – допълнително основание по чл.280 ал.1 т.1 ГПК. На последно място се релевира, че обжалваното решение е очевидно неправилно по смисъла на чл.280 ал.2 ГПК /тъй като в него липсват мотиви и не са обсъдени възраженията във въззивната жалба/.

  В срока по чл.287 ал.1 ГПК ответникът по касация не е депозирал писмен отговор против касационната жалба. Писмено становище, списък по чл.80 ГПК и доказателства за претендирани разноски са представени след изтичането на посочения преклузивен срок и не следва да бъдат съобразявани.

  Върховният касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото и доводите на касатора по чл.280 ГПК, приема следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл.283 ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да се произнесе в атакувания смисъл, съставът на въззивния съд е приел, че съобразно исковата молба основанията за отмяна на оспорените решения на ОС на ППЗК ДОВЕРИЕ – МИНДЯ [населено място] /в ликвидация/ са процедурни нарушения по свикването и провеждането на събранието, вкл. свикване на същото от незаконно избран управителен съвет, състоящ се от лица, които не са членове на кооперацията /чийто избор и вписване са оспорени по съдебен ред/ и вземане на решенията също от лица, които не са член-кооператори.

  От фактическа страна съставът на въззивния съд е приел, че не се спори, а и се установява от обясненията на страните и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари