Определение №60423/29.06.2021 по дело №558/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  12

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60423

  [населено място], 29.6.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на

  двадесет и пети юни , през две хиляди двадесет и първа година,в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 558 по описа за две хиляди и осемнадесета година, съобрази следното :

  Производството е образувано по касационни жалби на всяка от страните - синдиците на „КТБ„ АД / в несъстоятелност / и „ Аркус „ АД, против решение № 2309/09.11.2017 г. по т.д.№ 3541/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 831/02.05.2017 г. по т.д.№ 3147/2017 г. на Софийски градски съд . С потвърденото решение са отхвърлени предявените от синдиците на „КТБ„ АД /в несъстоятелност / искове, с правно основание чл.59 ал.5 ЗБН, за обявяване за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на банката , извършени от ответника „Аркус„ АД 12 бр. прихващания, с изявления в периода 22.07.2014 г. – 30.10.2014 г., индивидуализирани в диспозитива на решението, както и са уважени предявените от синдиците на „КТБ„ АД /н./ искове, с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН , като са обявени за относително недействителни по отношение кредиторите на несъстоятелността на банката, същите тези прихващания.

  С определение № 194/05.11.2020 г. по настоящото дело, производството е спряно до приключването на конституционно дело № 9 / 2020 г. на Конституционния съд на Република България. С оглед приемането и обявяването на решение № 8/27.05.2021 г. по конст.дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България /обн. ДВ, бр.48 от дата 08.06.2021 г./ , на основание чл.230 ал.1 ГПК производството следва да бъде възобновено от фазата на производство по чл.288 ГПК.

  Касаторът - ищец - синдиците на „ КТБ „ АД / н./ - обжалва въззивното решението в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното, за отхвърляне на исковете, с правно основание чл.59 ал.5 ЗБН. Оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, предвид възприетата за приложима от въззивния съд, досежно преценката на действителността на атакуваните с иска прихващания, разпоредба на чл.59 ал.5 ЗБН, в редакцията й , обн. с ДВ бр.105/29.12.2011 г., като с оглед съдържанието й и разбирането си за вложения в понятието „длъжник„ / „ прихващане извършено от длъжника„ / смисъл, съдът е счел, че процесните прихващания не попадат в обхвата на предвидените от приложимата разпоредба. Според касатора, приложима е редакцията на нормата, съгласно изменението й , обн.ДВ бр.98/28.11.2014 г. - момента, към който се е породило преобразуващото право на кредиторите на несъстоятелността – за предявяване на иск по чл.59 ал.5 ЗБН – с откриване на производството по несъстоятелност на „КТБ„ АД - 22.04.2015 г.. В подкрепа на тезата си излага обстойни съображения. В евентуалност поддържа довода, че под „длъжник„ , в редакцията на чл.59 ал.5 ЗБН, приета за приложима от съда, не следва да се разбира длъжника в несъстоятелност / банката /, като съобразим автор на материалноправните изявления за прихващане, а длъжниците на банката.

  Ответникът – „ Аркус„ АД – оспорва въззивното решение, в частта му, с която са уважени предявените искове с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН. Счита, че същото е недопустимо , тъй като с исковата молба са били предявени единствено искове с правно основание чл.59 ал.5 ЗБН, а въз основа на незаявени със същата обстоятелства, относими към искове с правно основание чл. 59 ал.3 ГПК, с допълнителната искова молба е предявено евентуално разглеждане на такива . Страната счита, че се касае за недопустимо последващо обективно съединяване на искове, тъй като всеки от тях – по ал.3 и съответно ал.5 на чл.59 ЗБН – се основава на различни обстоятелства / хипотезиси на правните норми / и цели различни правни последици - обявяване на относителна недействителност, съответно прогласяване на нищожност на прихващанията – като е различен и вида на всеки от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари