*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с чл. 94, ал.2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. на МРРБ за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № ******/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № ****** г. на Пазарджишкия окръжен съд е потвърдено решение № ****** г. на Пазарджишкия районен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от А. Д. Ш. против К. П. Т., Л. П. Т., Д. Н. И., В. И. Т. и М. И. П. иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответниците да прекратят неоснователните си действия, с които пречат на ищеца да упражнява правото си на собственост върху лятна кухня, представляваща имот с идентификатор ...., построена в ПИ с идентификатор ....по КККР на [населено място], като премахнат асмите и цветята, засадени на границата на имотите непосредствено до лятната кухня.

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба от ищеца А. Д. Ш. чрез неговия пълномощник адв. Е. П.. В касационната жалба са развити оплаквания за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост и нарушение на материалния закон. Жалбоподателят поддържа, че поради допуснати от въззивния съд и от първоинстанционния съд процесуални нарушения делото е останало неизяснено от фактическа страна. Счита, че въззивният съд е следвало да назначи повторна съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на въпроса дали е налице подкопаване на собствената му сграда, тъй като е съществува противоречие по този въпрос между приетите като доказателства писма от Община Пазарджик и заключението вещото лице, което поражда съмнение за неговата обективност.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване като постановено в противоречие с практиката на ВКС по следните въпроси: 1. Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Следва ли ищецът по иск с правно основание чл. 109 ЗС да доказва кои са действията на ответника, които му пречат да упражнява в пълен обем правото си на собственост, при установено нарушение на нормативно предвиденото отстояния за засаждане на асма и цветя по чл. 52 ЗС във връзка с…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари