Определение №60422/13.07.2021 по дело №2249/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №.60422

  София,13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. № 2249 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  М. В. К. обжалва решение № 1139 от 05.06.2020 г. по в.гр.д. № 5889/2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на иска с правно основание чл. 432, ал. 1 от КЗ за сумата над присъдените 16 000 лв до напълно предявения размер от 41 000 лв, частичен иск от цяло вземане в размер на 100 000 лв и в частта относно началната дата на дължимост на обезщетението за заплащане на застрахователно обезщетение.

  Излага съображения за нарушение на материалния закон, основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 3 от КЗ. Конкретно, нарушение на нормата на чл. 52 от ЗЗД, приложима и в случаите при предявен иск с правно основание чл. 432 от КЗ. Излага подробни съображения, че при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, съдът не е приложил правилно тази норма, според действителния й смисъл, така както е разяснен в ППВС 4/68 и в отклонение от трайната практика на ВКС. Не били отчетени всички критерии, които са от значение, за да се определи справедливо обезщетение.

  Освен това излага доводи за необоснованост на съдебното решение, и на основание чл. 281, т. 3, пр. 3 от ГПК, счита че следва да бъде отменено, тъй като въззивният съд не е установил точно нанесените на касатора телесни увреждания, довели до болка и страдания и причинили неимуществени вреди.

  Сочи и основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 2 от ГПК – нарушение на съдопроизводствените правила – решението не било съобразено с изискването на чл. 235, ал. 2 ГПК.

  Моли решението да бъде отменено в неговата отхвърлителна част по отношение размера на определеното й обезщетение за неимуществени вреди, настъпили при ПТП на 21.09.2016 г., както и в частта, досежно началната дата на дължимостта на законни лихви за периода, считано от 22.02.2017 г. до 14.03.2017 г. Моли да й бъде определено обезщетение по справедливост за претърпените неимуществени вреди в размер на 100 000 лв., като с оглед диспозитивното начало в процеса й бъдат присъдени още 25 000 лв. /над присъдените от първата инстанция 16 000 лв. до размера на частично предявената претенция от 41 000 лв./, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на уведомяване на застрахователя – 27.09.2016 г. до окончателното й изплащане, както и да й бъде присъдена законна лихва, считано от 27.09.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. Претендира разноски за трите съдебни инстанции.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се позовава на правно основание по чл. 280, ал. 2, пр. 3 от ГПК, а именно, че според касатора обжалваното решение е очевидно неправилно.

  Сочи и следните материалноправни и процесуалноправни въпроси, които били основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК за допускане на решението до касационно обжалване:

  1.Как следва да се прилага принципът за справедливост, въведен с разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от увредено в резултат на ПТП лице, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя и следва ли определеното от съда обезщетение да съответства на установените по делото факти? Обосновава допълнително основание съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК - разрешение в противоречие с: ППВС № 4/1968 г.; решение № 108 от 30.06.2017 г. по т.д. № 60323/16 г. на ВКС; решение 112 от 21.06.2017 г. по т.д. № 60334/16 г. на ВКС; решение №

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари