Определение №60421/13.07.2021 по дело №2378/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 60421

  София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май две през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т. д. № 2378 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 от ГПК.

  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР обжалва решение № 11 828 от 10.08.2020 г. по т.д. 548/20 г. на Апелативен съд – София, с което е потвърдено решение № 2352 от 27.12.2019 г. по т.д. 559/19 г. СГС, VI-21 състав в обжалваната част за заплащане на сумата от 165 860, 38 лв, представляваща уговорена в чл. 31, ал. 5 от договора неустойка за неточно изпълнение.

  Излага съображения за неправилност на въззивното решение, конкретно нарушение на материалноправната норма на чл. 87 от ЗЗД – основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 1 от ГПК. Счита, че не може да се приложи фикция относно връчване на изявление за разваляне на договора, на основание чл. 87 от ЗЗД с прилагане по делото на препис от исковата молба и доказателствата. Поради това счита, че съдът е следвало да приеме, че липсва разваляне на договора.

  Освен това сочи основание за отмяна съгласно чл. 281, т. 3, пр. 3 от ГПК, като мотивира, че необосновано и немотивирано съдът е приел, че уредената в чл. 47, ал. 5 от ГПК фикция за връчване на съобщението следва да намери приложение и за връчване на исковата молба и приложенията към нея. Съдът не бил мотивирал извода си за приложение на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Моли да се отмени решението.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК поставя следните въпроси:

  1. Приравнена ли е фикцията за призоваване и връчване, по смисъла на чл. 47, ал. 1 и 2 от ГПК, имаща за цел да осигури бързина в процеса на действително достигане/връчване на известие за развалянето на договор, по смисъла на чл. 87 от ЗЗД до неговия адресат?

  2. Играе ли роля уведомлението по чл. 47, ал. 1 от ГПК, имащо съдържание, указващо на страната единствено, че в канцеларията на съда са налични книжа по съответното дело, на предизвестие за разваляне на договора и достигнало ли е последното до ответника с „фингираното връчване на доказателствата“, приложени към исковата молба?

  Обосновава, че изводът на съда, че чл. 47, ал.1 от ГПК има за цел да осигури бързина в процеса, отменя изискването за действително достигане на известието за развалянето на договор по смисъла на чл. 87 от ЗЗД до неговия адресат. Използването от съда на т.нар. „фингирано връчване“ по чл. 47 от ГПК, имащо за цел да обезпечи развитието и приключването на производството и представляващо една фикция за призоваване, по същество не отменяло принципа, че препис от исковата молба и доказателствата следва да се връчи лично на страната, респ. на нейния адресат. Независимо от предвиденото фингирано връчване в чл. 47 ГПК, то не можело да се прилага разширително и за други хипотези. Фикцията била предвидена с цел да не се възпрепятства протичането на процеса, но последната не би могла да замести действителното достигане на съобщението за развалянето на договора до неговия адресат, каквото било изискването на чл. 87 от ЗЗД. Неправилно съдът бил приравнил фингираното връчване на действително достигане на изявление за разваляне до адресата му. Неправилно бил приел съдът, че с настъпилото разваляне е налице отпаднало правно основание за търсене на уговорената в чл. 31, ал.5 от договора за СМР неустойка за неточно изпълнение.

  Освен това е посочил основание за допускане касационно обжалване – очевидна неправилност. Счита, че приетото от съда е именно в противоречие на закона.

  Ответникът не е депозирал отговор.

  Върховният касационен съд, състав

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари