Определение №60420/29.06.2021 по дело №968/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 968/2020 г., стр. 5/5

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60420

  София,29.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 968 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по жалба на ответника „Глория 2001“ ООД срещу въззивно решение на Пловдивски апелативен съд.

  Ищецът „Вапекс“ ООД оспорва жалбата.

  По реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  С решението си въззивният съд по жалба на ищеца е отменил първоинстанционното решение в обжалваната част и е отхвърлил предявените насрещни искове, квалифицирани по чл. 195, ал. 3, пр. 3 ЗЗД вр. чл. 288 ТЗ, за заплащане на обезщетения за вреди от недостатъци на доставена от ищеца на ответника стока по сключен между тях договор за продажба.

  Въззивният съд е приел за недоказано да са били налице недостатъци на доставените стоки. Съобразил е, че макар и техническата експертиза да е изследвала налични в склада на жалбоподателя изделия от тези, върнати от третите лица купувачи, не е установено тези изделия да са били изработени именно от материала, доставен от ищеца за процесния период.

  Независимо от това е приел за недоказано жалбоподателят незабавно да е уведомил ищеца-продавач за наличие на недостатъци. В тази насока е посочил, че за недостатъците, като скрити, жалбоподателят следва да е узнал най-късно в периода от 21 март до 3 юли 2017 г., когато продадените от него стоки, произведени според твърденията му от доставената от ищеца полиуретанова пяна, са били върнати от купувачите, но не са налице писмени доказателства за уведомяване на ищеца. Приел е също, че уведомяване не се доказва и от показанията на посочения от ответника свидетел, доколкото от същите не се установява на срещата на представители на страните, състояла се на 16.03.2017 г., а и на значително по-късната среща през м. ноември, до ищеца да е било отправено точно, ясно и подробно изявление за конкретни недостатъци и за конкретната партида, в която те са се проявили. Отчел е във връзка с това и липсата на съставени документи за резултатите от тази среща. Като допълнителен аргумент за липсата на уведомяване съдът е изтъкнал и обстоятелството, че дори и след твърдяното откриване на недостатъците в посочения период, в писмо от м. август 2017 г. ответникът не се е позовал на такива недостатъци, а по повод отправеното искане за изпълнение на забавеното задължение за заплащане на цената се е позовал единствено на закъснения в доставките и е изразил готовност да плати цена до размер на 60 000 евро.

  Въз основа на това е приел от правна страна, че както поради липсата на недостатъци, така и поради липсата на незабавно уведомяване на продавача съгласно чл. 194, ал. 1 изр. 3 ЗЗД не е налице отговорност на ищеца за недостатъци, поради което предявените искове са неоснователни.

  Допускане на касационното обжалване се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като се поддържа, че от значение за точното прилагане на закона са въпросите:

  - следва ли да се приема като задължително в търговска сделка изявление за известяване за скрити недостатъци да бъде извършвано в писмена форма;

  - следва ли уведомяването да съдържа в себе си и известяване в детайли относно недостатъците, засягащи всяка отделна стока или артикул, както и характера на всеки отделен недостатък, или при първоначалното незабавно уведомяване е достатъчно до знанието на продавача да се сведе само информация за наличие на такива скрити недостатъци, и

  - задължението за незабавно уведомяване обвързано ли е с необходимостта от конкретен преглед на стоката и в този смисъл самото изявление обвързва ли продавача с приемане на рекламацията или в случая е налице начало на рекламационното производство.

  Във връзка с така поставените въпроси касационно обжалване не може да бъде допуснато.

  Първият въпрос не отговаря

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари