Определение №60418/29.06.2021 по дело №1744/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 1744/2020 г., стр. 3/3

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60418

  София, 29.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1744 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца Ф. Х. срещу въззивно решение на Варненски окръжен съд.

  Ответникът КПТУ „Кале-94“ оспорва жалбата.

  По реда на чл. 288 ГПК съдът намери, че касационно обжалване не следва да се допуска.

  С решението си въззивният съд е потвърдил в обжалваните по въззивен ред части първоинстанционното решение, с което са отхвърлени предявените искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите. Извода си за неоснователност на разглежданите във въззивното производство искове съдът е обосновал със съображенията, че оспорените решения за избор на членове на Управителния съвет и на Контролния съвет не са опорочени от липсата на предхождащи ги нарочни решения за определяне на броя на членовете на съветите, тъй като не е внесена промяна в броя на членовете, когато само е необходимо нарочно решение за такова изменение на числеността. Приел е също, че предвид спомагателната функция на подгласниците, както и предвид липсата на уредена специална процедура за избор на такива и съществуващата в устава (чл. 41, ал. 1) уредба, съгласно която изборът на подгласници е част от процедурата за избор на титулярните членове, въпросът за избора на подгласници имплицитно се включва в предварително обявения в поканата (т. т. 3 и 4) дневен ред относно избора на членове на съветите.

  За допускане на касационно обжалване са формулирани от страна на жалбоподателя общо шест въпроса. Първите четири от тях могат да бъдат обобщени във въпроса: „Задължително ли е всеки избор на нов персонален състав на УС и КС на кооперация да бъде предшестван от решение за определяне на броя на членовете на съответния съвет и липсата на такова опорочава ли решението за избор?“. Последните два въпроса могат да бъдат обобщени като: „Вписването в предварително обявения дневен ред на въпросите за избор на подгласници на УС и КС, отделно от избора на членове на съветите, представлява ли условие за законосъобразност на решенията за избор на подгласници?“.

  Поддържа се, че тези въпроси обосновават основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, с доводите, че същите не са разглеждани нито в съдебната практика, нито в правната доктрина, а евентуално съществуващата практика, ако такава е налице, е резултат от неточно тълкуване на закона. Изложени са по-нататък и доводи за неправилното според жалбоподателя приложение на материалния закон от въззивния съд по същите въпроси.

  Поставените въпроси отговарят на общите изисквания по чл. 280, ал. 1 ГПК да са от правно естество и да са обусловили изводите на въззивния съд.

  Не се обосновава обаче специалната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК според въведеното от жалбоподателя основание.

  Съобразно разясненията по т. 4 от ТР № 1/2009 на ВКС-ОСГТК основанието „значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото“ предпоставя наличието на едно от следните условия: 1) създадена поради неточно тълкуване съдебна практика, която следва да бъде изменена; 2) съдебна практика, създадена при остарели правна уредба или обществени условия, която следва да бъде осъвременена поради настъпили изменения в уредбата или обществените условия; 3) непълнота, неяснота или противоречивост на правната уредба, поради което съдебната практика следва да бъде създадена или осъвременена.

  В разглеждания случай не се обосновава нито една от посочените форми на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Не се твърди по поставения въпрос да е налице неправилна (създадена поради неточно тълкуване) съдебна практика, която следва да бъде изоставена, доколкото изложените в тази насока твърдения са общи , без посочване на съществуваща конкретна практика, а само с оглед допускането за евентуално наличие на такава. Не се поддържа също

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари