Определение №60414/28.06.2021 по дело №895/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60414

  гр. София, 28.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на двадесети януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 895 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. П. С. и И. Л. С. срещу решение № 2734/10.12.2019 г. по в. гр. д. № 2213/2019 г. на Апелативен съд София, с което е обезсилено решение № 4272/28.06.2018 г. по гр. д. № 1338/2014 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от жалбоподателите срещу Г. С. К. искове по чл. 45 ЗЗД за заплащане на обезщетение в размер на по 525 140 лв. – имуществени вреди от неправомерно разпореждане с активи на „ИСМА“ ЕООД.

  В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 2 и т. 3 ГПК. Релевират се доводи, че въззивният съд се е произнесъл по непредявен иск, въпреки неколкократно заявеното от касаторите, че не твърдят увредено от действията на ответника да е дружеството „ИСМА“ ЕООД, тъй като едноличният собственик на капитала Г. К. няма как да увреди сам себе си, предвид това, че дружеството е негова собственост. Всъщност предявеният иск е пряк иск на увредения срещу делинквента, тъй като иск от самото дружество срещу неговия управител не може да бъде предявен при липса на решение по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ, респективно кредиторите също не могат да го предявят на основание чл. 134 ЗЗД. Наред с това са изложени твърдения, че постановеното решение страда от процесуалноправни пороци, тъй като съдът е отказал да допусне изслушване на своевременно поискана с въззивната жалба експертиза, нарушавайки правилото на чл. 266, ал. 3 ГПК, както и не се е произнесъл по повдигнатото от касаторите възражение за пропуск на първоинстанционния съд да допусне уточнение, допълване и изменение на иска по чл. 45 ЗЗД чрез въведени новоузнати факти. Отделно е формулиран довод, че въззивното решение е постановено при нарушение на материалния закон и е необосновано, тъй като е прието, че независимо от качеството, в което ответникът е участвал в нотариалното производство /като пълномощник без надлежно учредена представителна власт, или като управител/, предприетите от него действия са от естество да увредят пряко само дружеството „ИСМА“ ЕООД, чието имущество е намалено, но не и ищците. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи, че въззивното решение следва да бъде проконтролирано от касационната инстанция поради неговата недопустимост и очевидна неправилност, тъй като е налице видимо тежко нарушение на закона, явна необоснованост и нарушение правилата на формалната логика, както и поради приетото, че трети лица не могат да търсят пряката имуществена отговорност на физическото лице делинквент, въпреки че цялата ни правна система прокарва точно обратния принцип. Формулирани са следните процесуалноправни въпроси, които според касаторите са обусловили мотивите на въззивния съд. Въпросите са следните:

  1. „ Процесуално легитимирани ли са да предявят иск по чл. 45 ЗЗД срещу лице, което е управител или едноличен собственик на ЕООД, извършило действия, довели до неправомерно намаляване на активите на дружеството, кредитори на това дружество, когато с извършените от управителя действия е отнета/намалена възможността им същите да съберат вземанията си и когато тези действия са извършени след уведомяване на управителя/едноличния собственик за наложените в полза на кредитора обезпечителни мерки?“

  2. „Процесуално легитимирани ли са кредитори да предявят иск по чл. 45 ЗЗД срещу лице, което е управител или едноличен собственик на длъжника ЕООД, когато това лице е извършило действия, довели до лично усвояване на продажната цена на имотите на дружеството – длъжник от делинквента и е предпочело личните си интереси пред тези на кредитора?“

  По отношение на формулипраните въпроси се твърди

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари