Определение №60413/24.11.2021 по дело №2417/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по ч. т. д. № 2417/2021 г., стр. 4/4

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60413

  София, 24.11.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 2417 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на Агенция по вписванията срещу определение на Апелативен съд – София.

  С обжалваното определение апелативният съд е оставил без разглеждане подадената от Агенция по вписванията жалба срещу решение на Окръжен съд – Варна, с което по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ по жалба на заявителя е отменен отказ на длъжностно лице по регистрацията да се впишат промени на обстоятелства в търговския регистър по партидата на заявителя.

  Извода си за недопустимост на жалбата апелативният съд е обосновал със съображения, че производството за вписване в търговския регистър е охранително, следователно едностранно, поради което и независимо от въведената с изменението на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ (ДВ, бр. 105 от 2020 г.) възможност за подаване на отговор срещу жалбата и за връчване на препис от решението на окръжния съд Агенцията по вписванията не е страна в производството, отмяната на отказа не засяга нейната правна сфера, поради което същата не е и легитимирана да обжалва постановеното по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ отменително решение на окръжния съд.

  Определението е правилно.

  По въпроса за легитимацията на Агенцията по вписванията да обжалва постановено по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ решение на окръжен съд за отмяна на отказ за вписване е формирана последователна практика на ВКС (ч. т. д. № 1250/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1603/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1292/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1641/2021 г., I т. о., ч. т. д. № 1409/21, II т. о., ч. т. д. № 2176/2021 г., II т. о.), съгласно която регистърното производство по чл. 13 и сл. ЗТРРЮЛНЦ е охранително по смисъла на чл. 530 ГПК. Законодателят е възложил дейността по регистрация във връзка с вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и в регистъра на юридически лица с нестопанска цел, на длъжностните лица по регистрацията към Агенция по вписванията, но с това се отнема единствено характеристиката му на съдебно, докато останалите белези на охранително производство – чл. 530 и сл. ГПК - са налице. Регистърното производство е безспорно и едностранно, започва по молба на оправомощено лице – чл. 13 и чл. 15 ЗТРРЮЛНЦ. Дейността на длъжностното лице по регистрацията ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари