Определение №60408/22.11.2021 по дело №2876/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60408

  София, 22.11.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ч.гр.дело № 2876/2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.

  С определение № 60316/24.09.2021 г., постановено по настоящото дело, е оставена без разглеждане частна касационна жалба срещу определение № 11248 от 16.07.2020 г. на Софийски градски съд по в. ч. гр. д. № 6489/2020 г.

  С молба вх. № 67370 от 06.10.2021 г., подадена чрез адв. К. Ж.-М., ответникът по частната касационна жалба К. А. М., е поискал ВКС да допълни определението си, като му присъди разноски, извършени пред касационната инстанция – адвокатско възнаграждение в размер 300 лв., договорено и заплатено за осъщественото пред касационната инстанция представителство и защита, за което своевременно е представил доказателства с отговора на частната жалба.

  Ответната по молбата страна И. Й. А., в подаден писмен отговор взема становище за неоснователност на молбата.

  Молбата е допустима – подадена е от легитимирано лице и преди изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл. 248, ал. 1 от ГПК.

  По същество, молбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

  Съображенията за това са следните:

  С определение № 60316/24.09.2021 г. настоящият състав на ВКС е оставил без разглеждане частна касационна жалба на И. Й. А. срещу определение, с което е допуснато обезпечение на предявени срещу жалбоподателя облигационни искове. Насрещната страна по частната касационна жалба, К. А. М., е подала отговор и е представила списък с разноски – адвокатски хонорар за защита в частното касационно производство. С оглед обезпечителния характер на производството, по въпроса за присъждане на разноските в него е приложима т. 5 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК. Съгласно дадените задължителни разяснения отговорността за разноски не може да бъде реализирана в обезпечителното производство по начина, по който това се осъществява в състезателния исков процес, в който се разрешава материалноправният спор. Отговорността за разноски при обезпечаване на иска се реализира при постановяване на решение, с което се разглежда спорът по същество и съобразно неговия изход, тъй като привременно осъществената мярка е постановена с оглед този изход и в защита на правните последици от решението. В този смисъл разноски в настоящото производство по обжалване на определение, с което въззивен съд е допуснал обезпечение на предявен иск, не се дължат.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари