Определение №60407/25.06.2021 по дело №2080/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да прецени и обсъди всички установени по делото обстоятелства, касаещи и определящи степента на претърпените болки и страдания (неимуществени вреди) от пострадалото лице при определяне размера на обезщетението по справедливост по чл. 52 ЗЗД съобразно задължителната практика в т. 11 от ППВС № 4/1968 г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 2080 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационни жалби на ищеца Г. А. О. и на ответника ЗД „Евроинс“ АД, [населено място], двете срещу въззивно решение на Пловдивски апелативен съд, с което, след частична отмяна на първоинстанционното решение предявеният иск по чл. 432, ал. 1 КЗ е уважен до размер от 40 000 лв. и е отхвърлен за разликата до 200000 лв.

Ответникът оспорва жалбата на ищцата, която не е подала отговор срещу жалбата на ответника.

Мотиви

По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

I. За да намери предявения иск за частично основателен, въззивният съд е приел, че справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД се явява обезщетение в размер на 60 000 лв., което следва да бъде намалено съответно на установения принос от 1/3 от страна на пострадалата.

По възражението за съпричиняване е посочил, че съгласно приетата автотехническата експертиза пътният участък, в който е настъпило ПТП, бил сух, без дупки и неравности и по него липсвали следи от спирачен път. Съобразил е, че при включени дълги светлини водачът е имал обективната възможност да възприеме пострадалата и да избегне удара, но не е предприел своевременно аварийно спиране, поради което приносът на делинквента е в обем от 2/3.

Приел е също, че между ищцата и пострадалата съществувала силна и дълбока връзка между майка и дъщеря, а не само биологична, независимо че ищцата е отгледана от баба си поради психиатрично заболяване на майката. Въпреки това е счел определеното от първоинстанционния съд преди съобразяване на съпричиняването обезщетение от 120 000 лв. за завишено, като е посочил, че към момента на смъртта ищцата била на 25 години, самостоятелна, имаща собствено семейство и деца. Поради това е приел, че общото обезщетение следва да е в размер от 60 000 лв., който да се намали с 1/3 на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

II. По жалбата на ответника.

За допускане на касационното обжалване се поставят пет въпроса с обосноваване на основанията по чл. 280, ал. 2, пр. 3 и чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3.

Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК е налице при установими от самите мотиви на въззивния съдебен акт нарушение или явна необоснованост. Очевидно неправилен е актът, постановен в противоречие със закона до степен, че съответната норма е приложена със смисъл, противоположен на действителното й съдържание, или е приложена несъществуваща или отменена норма, или грубо са нарушени правилата на формалната логика. Извън обхвата на очевидната неправилност остават хипотезите на неправилност поради неточно тълкуване и прилагане на закона, несъобразяване с практиката на Върховния касационен съд или с актове на Конституционния съд и на Съда на ЕС, неправилно установяване на приложимия закон, необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, неправилно установяване на фактите – в тези случаи допускането на касационно обжалване зависи от предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

В разглеждания случай от мотивите на обжалваното решение, относими към обжалваната част, не се установява да е налице очевидна неправилност в посочения по-горе смисъл, поради което на това основание касационно обжалване не може да бъде допуснато.

Първият, вторият и четвъртият въпрос по смисъл се свеждат до въпроса дали при причинена смърт на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари