Определение №60406/23.11.2021 по дело №3261/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос

Допустимо ли е да се основава съдебно решение на факти, които не са въведени в процеса?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 3261 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№1781/27.05.2021 г., подадена от Потребителна кооперация „Братство“ – [населено място], Л. област, чрез процесуалния ѝ представител адв. С. С. от АК-Л., срещу решение №35, постановено на 20.04.2021 г. от Ловешкия окръжен съд, граждански състав по в.гр.д.№67/2021 г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това е отхвърлен предявеният от Потребителна кооперация „Братство“ иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК за признаване за установено по отношение на З. М. М., че кооперацията е собственик по силата на оземляване по ЗТПС (отм.) и правоприемство, както и изтекла в нейна полза придобивна давност на 650/1591 идеални части от имот с идентификатор ...........по КККР на [населено място], одобрени със заповед №РД-18-1909/28.11.2018 г. на изп.директор на АГКК, с адрес на имота: [населено място], [улица], с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план 503, кв. 46 по КП от 1968 г.

В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл. 280, ал. 1, т.1 ГПК и чл. 280, ал. 2 ГПК.

Според касатора обжалваното решение следва да бъде допуснато до касационно обжалване като очевидно неправилно, тъй като изводът на въззивния съд, че не са представени убедителни и безспорни доказателства, че кооперацията-ищец е владяла процесния имот непрекъснато, явно и необезпокоявано повече от 10 години по смисъла на чл. 79, ал. 1 ЗС за периода от 2004 г. до датата на подаване на исковата молба, е в пълно противоречие със събрания по делото доказателствен материал, установяващ, че кооперацията никога не е преставала да владее имота, който е представлявал самостоятелен парцел с изградена фурна, която тя е ремонтирала, експлоатирала и отдавала под наем. Поддържа, че владението на фурната е било невъзможно без владението и на дворното място, в което е построена, доколкото то има обслужващи функции на тази сграда. Поддържа също така, че фактът на владението се установява и от показанията на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари