Определение №60406/25.06.2021 по дело №2027/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно тежестта на доказване в производството по чл. 288, ал. 1 КЗ /отм./ на възражение, че водачът на ППС не е бил длъжен или не е могъл да предвиди настъпването на общественоопасните последици /случайно деяние/.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №2027 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от П. Л. М., Ц. С. М. и Д. С. М., тримата чрез адв.Д.Й. срещу решение №11846 от 11.08.2020г. по в.гр.д. №4871/2019г. на Апелативен съд- София.

С въззивното решение е отменено решение №2702 от 12.04.2019 г. на Софийския градски съд, І ГО, 3 състав, постановено по гр.д. № 10 414/2017г. в частта, с която Гаранционен фонд е осъден да заплати по 100 000 лева обезщетение за неимуществени вреди на всеки от ищците и вместо това са отхвърлени исковете на П. Л. М., Ц. С. М. и Д. С. М., предявени на основание чл. 288, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./. Отменено е и определението на Софийския градски съд, постановено на 01.08.2019г., с което Гаранционен фонд е осъден да заплати на Адвокатско дружество „Й. и Е.“ адвокатско възнаграждение в размер на 12 708 лева, а по сметката на Софийския градски съд 12 000 лева държавна такса, като са осъдени ищците да заплатят на ответника още 266.67 лева разноски за производството пред Софийския градски съд, както и 6 100 лева разноски за въззивното производство.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно поради нарушения на съдопроизводствените правила /чл.153 ГПК и чл.154 ГПК/ и на материалния закон /чл. 288, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./, чл.45 ЗЗД и чл.20, ал.2 ЗДвП/, както и поради необоснованост, поради което следва да се отмени и да бъде постановено ново, с което да бъдат уважени исковете за плащане на застрахователно обезщетение. Жалбоподателите считат, че съдържанието, вложено от въззивния съд в понятията „противоправност“ и „виновност“ на деянието, е неправилно. Въпросът за предотвратимостта на удара при ПТП се отнася към наличието или липсата на вина у водача, но не и към противоправността на деянието му, а по отношение на вината е налице законова презумпция по чл.45, ал.2 ЗЗД, която следва да бъде оборена. Поддържат, че изводът на съда за липса на противоправно деяния от страна на неизвестния водач на ППС в конкретната хипотеза, е необоснован. Не е съобразен и фактът, че водачът е напуснал произшествието в нарушение на ЗДвП. Претендират разноски.

Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК.

Касационните жалбоподатели поддържат, че съдът се е произнесъл по следните правни въпроси, обусловили изхода на спора: относно задължението на въззивния съд да обсъди доводите на страните, да посочи кои факти се приемат за установени и въз основа на какви доказателства /първи и трети въпрос/; относно доказателствената тежест на ищеца за установяване могъл ли е и бил ли е длъжен неизвестният водач на трамвайна мотриса да предвиди появата на пешеходец и да предотврати удрянето му; противоправност на деянието на водача ли се установява по този начин или се оборва презумпцията за виновност по чл.45, ал.2 ЗЗД /втори и шести въпрос/; за противоправността на деянието, от което произтичат вредите и за приложението на чл.45 ЗЗД и преценката за наличие на противоправно поведение и за причинната връзка като предпоставки за уважаване на иска /четвърти въпрос/; дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства и трябва ли всеки факт да бъде установен пряко и какви следва да са правните последици в случай, че фактът не е оставил следа /доказателство/ или

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари