Определение №60405/23.11.2021 по дело №3204/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60405

  София, 23.11. 2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 3204 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№262403/10.05.2021 г., подадена от М. И. И. от [населено място], чрез процесуалния ѝ представител адв. С. М. от САК, срещу решение №260047, постановено на 26.02.2021 г. от Плевенския окръжен съд, Гражданско отделение, IV гр. състав по в.гр.д.№882/2020г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което допуснатите до делба имоти са разпределени по реда на чл. 353 ГПК като в дял на Н. И. И. е поставена сграда с идентификатор .............по КККР на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-71/06.06.2008 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на сградата: [населено място], [улица], разположена в ПИ с идентификатор ............, със застроена площ от 58 кв.м., ведно с 1/2 ид.част от поземления имот, в който сградата е построена; в дял на М. И. И. е поставен УПИ ......... в кв.... по плана на [населено място], общ. П., обл. П., с площ от 1420 кв.м., ведно с построените в имота жилищна сграда и второстепенна сграда; Н. И. И. е осъдена да заплати на М. И. И. сумата от 13 038.33 лв. за уравнение на дяловете.

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следните въпроси:

  1.Задължен ли е съдът при извършване на делбата без да тегли жребий, да посочи защо е невъзможно или неудобно да се извърши делба чрез теглене на жребий и липсата на факти и обстоятелства по делото относно затруднението или невъзможността да се извърши жребий дава ли на съда възможност да извърши делбата без жребий?

  2.За да се извърши делба по реда на чл. 353 ГПК, необходимо ли е допуснатите до делба имоти да са еднородни?

  Поддържа, че в обжалваното решение липсват мотиви относно това защо съдът приема за правилно и законосъобразно извършването на делба без жребий, без да обоснове и посочи какви по характер и вид са неудобствата, които биха били пречка за извършване на делба без жребий.

  Поддържа също така, че имотите, предмет на делбата, не са еднородни – различни са по стойност, вид (градски и селски) и местонахождение.

  В писмен отговор в срока по чл. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари