Определение №60404/25.06.2021 по дело №2076/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60404

  [населено място],25.06.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  изслуша докладваното от съдия Николова т.д. №2076 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Агропродукт Стойкови“ ЕООД, [населено място], срещу решение №110 от 10.04.2020г. по в.т.д.№215/2019г. на Великотърновски апелативен съд. С него е потвърдено решение №94 от 15.11.2018г. по т.д. №75/2017г. на Ловешки окръжен съд, с което „Агропродукт Стойкови“ ЕООД, [населено място], Ловешка област, е осъдено да заплати на „Балджиеви - 91”ООД, на основание чл.327 от ТЗ, във вр.чл.79 от ЗЗД, сумата 29 100 лева/15 810 евро/, представляваща неплатена цена по Договор за доставка на минерални торове от 23.03.2016г., както и сумата 7 820,07лв., представляваща договорна лихва съгласно чл.2, изр.последно от договора от 23.03.2016г., за периода до 15.08.2017г.

  Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че при разпределение на делото е нарушен принципът на случайния подбор, регламентиран в чл.9 от ЗСВ, тъй като освен настоящото дело, във Великотърновски апелативен съд било образувано и друго дело между същите страни по иск с правно основание чл.327 от ТЗ, вр. чл.79 от ЗЗД – в.т.д.№241/2019г., със същия докладчик – съдия И. П. и членове на съдебния състав съдия Галя Маринова и съдия Мая Пеева. Счита, че при разпределение на цитираните две дела не е осигурена необходимата отчетност и прозрачност при разпределението, гарантиращи безпристрастност и обективност на правораздаването, което съставлява съществено процесуално нарушение и самостоятелно основание за връщане на делото за ново разглеждане. Изтъква, че въззивният съд неправилно му е вменил доказателствената тежест да обори съществуването на валидно договорно отношение между страните, както и в нарушение на процесуалния закон е отказал да съобрази депозирания от касатора в срок отговор на допълнителната искова молба на „Балджиеви - 91” ООД, а също и да приеме своевременно представените с допълнителната искова молба по насрещния иск на касатора „Агропродукт Стойкови“ ЕООД, [населено място], писмени доказателства, погрешно приемайки, че същите са депозирани след извършването на двустранната размяна на книжа. Прави оплакване, че съдът не е преценил в съвкупност представените по делото доказателства относно изплатената от касатора в качеството на комитент сума от 30660 лева на комисионера по комисионния договор от 08.01.2016г., с цел заплащане на дължимата цена на дистрибутора на амониевия нитрат, както и липсата на прехвърляне на резултатите от изпълнителната сделка от страна на комисионера. Подробни съображения излага в касационната жалба. Претендира разноски.

  Допускането на касационно обжалване обосновава с наличието на предпоставките на чл.280, ал.1, т.1, т.3 и ал.2, пр.3 от ГПК. Поставя като обуславящи изхода на спора следните правни въпроси: 1. Нарушения, свързани с разпределението на делата на случаен принцип съгласно Закона за съдебната власт съставляват ли съществени процесуални нарушения? Ако отговорът е положителен, следва ли връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд? 2. При изцяло оспорена искова претенция с отговора на исковата молба, но неприето за установено от първоинстанциония съд, въззивният съд длъжен ли е да разгледа възражението под формата на оплакване на ответника във въззивната му жалба за недоказване на факт/и, доколкото оплакването касае правилността и обосноваността на първоинстанционното решение, а не е ново възражение срещу предявения иск, направено за първи път пред въззивната инстанция? 3. Правото на ответника да представи писмени доказателства преклудира ли се с изтичане на срока за отговор на исковата молба по чл.370 от ГПК / респ. срока за допълнителен отговор по чл.373 от ГПК/, ако доказателственото искане е заявено за първи път след доклада на делото при разглеждането му в открито съдебно заседание и ангажираното доказателство е за установяване на факти, от които

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари