Определение №60403/25.06.2021 по дело №49/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Обвързан ли е въззивният съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение на последния, при връщането на делото за ново разглеждане по реда на чл. 294 ГПК?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 49 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МТЖ ИНВЕСТ“ ЕООД, [населено място] срещу решение № 11855 от 12. 08. 2020 г. по т. д. № 5058/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решение № 630 от 3. 04. 2017 г. по т. д. № 586/2015 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-12 състав, допълнено на основание чл. 250 ГПК с решение № 1314/4. 07. 2017 г., с което е отхвърлен предявеният от касатора срещу „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД иск по чл. 208 КЗ /отм./ за заплащане на сумата от 754 013 лв., представляваща остатък от дължимо застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 1101111110000010/29. 09. 2011 г.

Касационният жалбоподател поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Твърди, че с обжалваното решение въззивният съд не е изпълнил задължителните указания на ВКС, съдържащи се в решение № 141 от 14. 10. 2019 г. по т. д. № 2839/2018 г. на ВКС, ІІ ТО, като не се е съобразил с приетото от ВКС наличие на материалноправна легитимация на ищеца по предявения иск и не се е произнесъл по релевираните от страните твърдения, доводи и възражения по повод спорното право. Излага оплакване, че въззивният съд недопустимо е ревизирал становището на ВКС, че ищецът е материално легитимиран по отношение на претендираното право по чл. 208, ал. 1 КЗ /отм./, тъй като със споразумение от 21. 08. 2012 г. бенефициерът – кредитор се е отказал от правото си да получи застрахователно обезщетение въз основа на договора за застраховка от 29. 01. 2011 г. в пълен размер, като по този начин се е погасило правото му да претендира на основание чл. 199а, ал. 1 КЗ /отм./ застрахователно обезщетение над получената сума в размер на 300 000 лв. Поддържа, че апелативният съд не се е произнесъл и по спорните материалноправни въпроси, определени от твърденията, доводите и възраженията на страните, и не е изложил съображения по тях, основани на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства, в противоречие с указанията в отменителното решение. Касаторът моли обжалваното въззивно решение да бъде отменено и да бъде постановено друго решение за уважаване на предявения иск.

Касационният жалбоподател поддържа, че са налице основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 и чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК поставя следните въпроси: 1. Обвързан ли е въззивният съд от указанията на ВКС, произтичащи от постановеното отменително решение на последния, при връщането му за ново разглеждане по реда на чл. 294 ГПК?; 2. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе с мотиви по всички въведени в процеса твърдения и възражения на страните, както и да обсъди всички приети по делото доказателства?; 3. Допустимо ли е оттеглянето на уговорката в полза на бенефициера от страна на стипуланта, както и отказът на бенефициера от облагодетелстващата го клауза, без да са налице данни за изпълнение на задълженията на кредитополучателя по договора за кредит при сключена застраховка при условията на чл. 199а КЗ (отм.)?; 4. Какви са правата на обещателя – застрахования по договор за застраховка, сключен в полза на трето лице, в хипотезата на сключено споразумение между бенефициера и комитента /явно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари