Определение №60402/25.06.2021 по дело №1620/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  6

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60402

  гр. София, 25.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на пети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря , след като изслуша докладваното от съдия

  Калчева, т. дело № 1620 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на адв.В. М., в качеството му на синдик на „Кик - Дизайн" ООД /н./, [населено място], срещу решение № 1016/18.05.2020 г. по т.д. № 2632/2019 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна на решение № 475/11.03.2019 г. по т.д. № 3407/2017 г. на Софийски градски съд са отхвърлени предявените от А. Г. К., в качеството му на синдик на „Кик Дизайн" ООД /н./, против „Пи Ейч Ай" АД обективно съединени искове с правно основание чл.649, ал.2 ТЗ за връщане в масата на несъстоятелността на следните недвижими имоти: 1/ поземлен имот с пл. № КОО, парцел 3, площ по документи - 3305 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], УПИ, със стара имотна партида: 343899; 21 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.10, пл. № 2634, с предназначение - жилище, представляващ апартамент № 10, на ет.З, парцел 7, с площ по документи -112,880 кв.м., ведно с мазе № 3, находящ се в [населено място], [улица]; 3/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.13, пл. № 2634, с предназначение - склад, парцел 7, с площ по документи - 13.710 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.З.

  Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.З и ал.2, пр.З ГПК.

  Ответникът „Пи Ейч Ай" АД, [населено място] оспорва жалбата.

  Ответникът „Кик - Дизайн" ООД /н./, [населено място] не изразява становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

  За да отмени първоинстанционното решение в обжалваната част, въззивният съд е приел за безспорно установено, че с решение № 273/06.02.2017 г. по т.д.н. № 4855/2016 г. на Софийски градски съд е прекратена дейността на предприятието на „Кик - Дизайн" ООД, длъжникът е обявен в несъстоятелност и на основание чл.632, ал.5 ТЗ производството по делото е спряно, като с решение № 2185/21.11.2017 г. по същото дело производството по делото е възобновено по молба на кредитор в хипотезата на чл.632, ал.2 ТЗ. Констатирал е, че по партидата на „Пи Ейч Ай" АД в Търговския регистър на 23.09.2014 г. е вписана извършена от „Кик - Дизайн" ООД непарична вноска на следните недвижими имоти с парична оценка 4 642 150 лв., а именно: 1/ У ПИ III, с идентификатор 68134.106.137, находящ се в [населено място], [улица], с площ от 3305 кв.м. и начин на трайно ползване -паркинг; 21 самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.4, находящ се в [населено място], [улица], ет.1, представляваща апартамент № 4, с площ от 111.03 кв.м., ведно с 9,46 % ид.ч. от общите части на сградата; 3/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.10, находящ се в [населено място], [улица], ет.З, представляваща апартамент № 10, с площ от 112.88 кв.м., ведно с 9.08 % ид.ч. от общите части на сградата и мазе № 3, с площ от 3,80 кв.м.; 4/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.13, находящ се в [населено място], [улица], ет.З, обект № 1, с предназначение за склад, с площ от 13,71 кв.м., ведно с 0.60 % ид.ч. от общите части на сградата; 4/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02659.2194.2843.1.6, находящ се в [населено място], [улица], ет.1, представляващ апартамент № 6, с площ от 109.40 кв.м., ведно с 9.44 % ид.ч. от общите части на сградата и мазе № 9, с площ от 6.33 кв.м. и съответните идеални части

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари