Определение №60399/25.06.2021 по дело №1536/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  Определение на ВКС-ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60399

  София, 25.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1536 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от “АЙ ПИ АКТ” ООД срещу Решение № 679 от 13.04.2020 год. по т.д.№ 3971/2019 год. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено Решение № 2361 от 28.11.2018 год. т.д.№ 3168/2017 год. на Софийски градски съд. С него са уважени предявените от М. З. З. искове с правно основание чл.124 ГПК срещу “АЙ ПИ АКТ” ООД, като са прогласени за нищожни взетите решения на Общото събрание на съдружниците в “АЙ ПИ АКТ” ООД, проведено на 16.11.2017 год. и взетите решения от Б. Н. Б. като едноличен собственик на капитала на “АЙ ПИ АКТ” ЕООД, обективирани в Протокол от 16.11.2017 год.

  Касаторът обжалва въззивното решение в неговата цялост, като противоречащо на материалния и процесуалния закон. Твърди, че се допуснати съществени процесуални нарушения при образуване и разглеждан на делото, както от първоинстанционния, така и от въззивния съд. Исковата молба не съдържала реквизитите по чл.127 ал.1 т.2 ГПК, а именно било посочено само наименованието на ответното дружество и адрес, но не и кой представлява същото по закон и правомощие. Съответно обжалваното решение било недопустимо, като постановено спрямо лице, което няма качеството на надлежна страна. Също така било необосновано, като постановено в противоречие със събраните доказателства и с доводите на страните. Съдът не бил обсъдил релевираното в отговора на исковата молба възражение за невалидност на решенията на Общото събрание на съдружниците от 26.10.20217 год. Въпреки, че решенията били вписани като взети, фактически и юридически били липсващи, тъй като били взети в нарушение на императивни правни норми на ТЗ, а нотариалното удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола от 26.10.2017 год. е извършено в нарушение и неспазване на чл.580, т.1 3, 4 и 6 ГПК.

  Ответникът по жалбата М. З., твърди, че нито касационната жалба, нито изложението, съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл.280 ал.1 ГПК. Претендира разноски за производство ВКС.

  Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.124 ГПК за прогласяване нищожността на решенията на общото събрание (ОС) на “АЙ ПИ АКТ”ООД, проведено на 16.11.2017 год. При условията на евентуалност са предявени искове с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна на същите решения.

  Ищецът М. З. е съдружник в „Ай Пи Акт”ООД, притежаващ 1/10 от дружествените дялове. Другият съдружник е Б. Н. Б. с 9/10 от дружествените дялове. Твърденията по исковата молба на З. са, че решенията са нищожни на основание чл.137 ал.5 вр. ал.4 ТЗ. На второ място, счита, че провеждането на общото събрание е инициирано от Б., който към 16.11.2017 год. вече е бил изключен с решение на общото събрание, проведено на 26.10.2017 год. С Отказ № 20171027141144 на АВ от 31.10.2017 год. не е допуснато вписването в ТРРЮЛНЦ на решението на ОС от 26.10.2017 год. за изключването на Б. Б. като съдружник. Отказът не е обжалван.

  Първоинстанционният съд е счел, че са налице пороци, обуславящи нищожността на решенията на общото събрание на „Ай Пи Акт” ООД от 16.11.2017г., тъй като били взети от лице, което е нямало качеството съдружник към тази дата. Позовал се е на това, че взетите от ОС решения, подлежащи на вписване в търговския регистър имат незабавно действие във вътрешните отношения между съдружниците, Б. Б. няма качеството управител на ответното дружество, считано от 26.10.2017 год. По отношение на третите лица вписването има конститутивно действие, поради което освободеният управител до вписването в ТР представлява дружеството пред трети лица, вкл. и по настоящото дело.

  Счел е за неоснователно ищцовото твърдение за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари