Определение №60398/25.06.2021 по дело №1324/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН е приложима към прихващанията, извършени преди изменението със ЗИДЗДЗБРБ2014, ДВ, бр. 98 от 21.11.2014 г., и във връзка с § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1324 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Мотиви

Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „Вемас 7“ ЕООД срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд, с което е уважен предявеният от синдиците на “Корпоративна търговска банка“ АД (н.) иск по чл. 59, ал. 5 ЗБН.

Насрещната страна оспорва жалбата.

Касационно обжалване следва да бъде допуснато. Първият и вторият от поставените от жалбоподателя правни въпроси, макар и непрецизно формулирани, но уточнени съгласно т. 1 от ТР № 1/2009 на ВКС-ОСГТК, се свеждат до въпроса: „Коя редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН е приложима към прихващанията, извършени преди изменението със ЗИДЗДЗБРБ2014, ДВ, бр. 98 от 21.11.2014 г., и във връзка с § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.?“. Същият отговаря на общото изискване по чл. 280, ал. 1 ГПК, доколкото крайния извод за основателност на иска въззивният съд е основал и на решаващото съображение, че спрямо процесното прихващане, извършено на 13.11.2014 г., нормата на чл. 59, ал. 5 ЗБН се прилага в редакцията си след изменението с оглед придаденото му обратно действие съгласно § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 2018 г.

Налице е и специалната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК съобразно поддържаното от жалбоподателя правно основание за допускане на касационното обжалване, предвид обявената с решение № 8/27.05.2021 г. по конст. д. № 9/2020 г. на КС противоконституционност на § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 2018 г.

Диспозитив

С тези мотиви съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска касационно обжалване на решение № 970/05.05.2020 г. по т. д. № 74/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд.

Указва на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 579,87 лв., като при неизпълнение производството ще бъде прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Цитирани норми и термини

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари