Определение №60397/24.06.2021 по дело №1076/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60397

  София, 24.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и пeти февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1076 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на А. М. К. и В. М. К., двете действащи чрез своята майка и законна представителка Т. Р. Д. – К., срещу тази част от решение № 21 от 28.02.2020 год. по т.д.№ 15/2020 год., с която Бургаският апелативен съд е отменил решение № 369 от 15.10.2019 год. по т.д. № 199/2019 год на Бургаския окръжен съд и е отхвърлил като неоснователни предявените искове с правно основание чл.432 ал. 1 КЗ за сумите над 20000 лв. до 50000 лв. за всяка от ищците, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания, в резултат на смъртта на техния дядо Р. М. Д., който е починал като водач на МПС в пътно-транспортно произшествие, настъпило на 11.08.2017 год. Обезщетението за забава, съизмеримо със законната лихва е присъдено от БОС, считано от датата на деликта. Съставът на БАС е счел, че лихва се дължи, считано от датата на предявяването на претенциите - 15.11.2018 год. Поради това е отменено първоинстанционното решение и в тази част и са отхвърлени претенциите за законна лихва върху дължимите суми за периода от 11.08.2017 год. до 14.11.2018 год.

  В частта, с която претенциите за неимуществени вреди са били приети за основателни до размера на 20 000 лв., въззивното решение е влязло в сила, като необжалвано от застрахователя.

  В изложението по чл. 284 ал.3 т.1 ГПК се сочат основанията по чл. 280 ал.1 т.1 и ал.2 предл.3 ГПК.

  В представен по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК писмен отговор, ответникът по касация „Застрахователно дружество Евроинс“АД, чрез процесуалния си представител е изразил становище, че липсват предпоставки за допускане на касационен контрол. Съдържа се и евентуално становище за неоснователност на касационната жалба. Направено е искане за присъждане на разноски.

  Р. М. Д. – дядо на ищците А. М. К. и В. М. К., като водач на МПС е починал на 11.08.2017 год. в резултат на пътно-транспортно произшествие. Съобразно влязла в сила присъда № 48 от 13.11.2018 год. по НОХД № 460/2018 год. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, вина за настъпилото ПТП носи водачът на другия автомобил, участник в ПТП. Обезщетението за неимуществени вреди се претендира от ответника, който има качеството на застраховател по риска „Гражданска отговорност“ по отношение на водача на увреждащия автомобила. Предявените претенции са за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на по 50000 лв. и обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 11.08.2017 год. до окончателното изплащане.

  Ответникът е оспорил исковете по основание и размер. Позовал се е на липсата на трайна и дълбока емоционална връзка между претендиращите обезщетение и починалото лице, както и на чл.51 ал.2 ЗЗД поради това, че Д. не е бил с поставен предпазен колан, което е довело до смъртта му.

  Първоинстанционният съд е приел за неоснователно възражението за липса на особено дълбока емоционална връзка на ищците с починалия им дядо, кредитирайки събраните гласни доказателства и заключението на приетата по делото съдебно-психологическа експертиза. За неоснователно е намерил и възражението по чл.51 ал.2 ЗЗД с оглед естеството на получените травми и това, че при този механизъм на ПТП (голямата скорост при удара) поставеният предпазен колан не би довел до различни последици от настъпилите фатални такива. Присъдил е обезщетения за неимуществени вреди от по 50000 лв. за всяка една от ищците, ведно със законната лихва от 11.08.2017 год. до окончателното им заплащане.

  БАС е бил сезиран с въззивна жалба от застрахователя. Съставът на въззивния

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари