Определение №60396/24.06.2021 по дело №1161/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  Определение на ВКС-ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60396

  София, 24.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1161 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на „ВЕЦ–Мадан 2000“ ЕООД срещу Решение № 111 от 10.01.2020 год. по т.д.№ 196/2019 год. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено Решение № 714 от 15.04.2019 год. по т.д.№ 218/2018 год. на Софийски градски съд. С това решение е бил отхвърлен предявеният от едноличното търговско дружество срещу Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД иск с правно основание чл.208 ал. 1 КЗ (отм.) за заплащане на сумата 75465.52 лв., представляваща застрахователно обезщетение за вреди на застраховано имущество – производствени сгради, машини, съоръжения, оборудване и материални запаси на ищеца, дължимо по застрахователна полица „Защитено имущество“ № [ЕГН] от 06.03.2014 год.

  В касационната жалба се сочи основанието по чл.281 т.3 ГПК – неправилност на решението на САС поради противоречие с материалния закон, допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

  Чрез постъпил по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК писмен отговор, ответникът по касация ЗАД”Армеец” изразява становище, че не са заявени валидни основания за допускане на касационно обжалване. Излага и доводи за неоснователност на касационната жалба. Няма искане за присъждане на разноски и доказателства за сторени такива не са представени.

  Застрахователното събитие, обусловило предявяването на иск с правно основание чл. 208 ал.1 КЗ (отм.) от „ВЕЦ–Мадан 2000“ ЕООД срещу застрахователното дружество, е настъпило на 03.02.2015 год. В резултат на обилни валежи, повишаване нивото на р.Арда, където е разположена ВЕЦ, излизане на реката от коритото и прииждане на приливна вълна, били нанесени вреди на застрахованото имущество. Няма спор, че към този момент е бил в действие сключен между „ВЕЦ–Мадан 2000“ЕООД и Застрахователно акционерно дружество „Армеец“АД договор за имуществена застраховка за притежаваните от ищеца производствени сграда, машини, съоръжения и оборудване, находящи се във ВЕЦ „Мадан“ на р. Арда. В полицата е отразено, че ползващо се лице по застраховката е „Юробанк И Еф Джи България“ АД.

  Застрахователят е бил уведомен за настъпилото събитие на 05.02.2015 год., но е отказал плащането на застрахователно обезщетение. Претенцията за плащане е предявена по съдебен ред на 01.02.2018 год. С нарочна молба от 23.02.2018 г. год. застрахованият е поканил, поради бездействието му, третото ползващо се лице да се присъедини към делото на основание чл.26 ал.4 ГПК, в който случай да потвърди извършените дотогава процесуални действия, да заяви дали ще се ползва от уговорката в негова полза по договора за застраховка, както и, ако се присъедини по делото и при евентуално уважаване на исковата претенция, би ли дал съгласие с полученото застрахователно обезщетение да бъде погасена съответна част от кредита.

  „Юробанк И Еф Джи България“АД не е встъпил като страна в процеса.

  Последователно поддържаната теза на застрахователя е, че обезщетение не се дължи, тъй като „ВЕЦ – Мадан 2000“ ЕООД не е легитимирано да го получи.

  За да отхвърли иска, първоинстанционният съд се е позовал на обстоятелството, че договорът за застраховка е сключен в полза на трето лице, поради което стипулантът, макар и страна по договора, не е материалноправно легитимиран да иска изпълнение, тъй като правото принадлежи на трето лице – бенефициера. Съгласно нормата на чл.22 ал.1 ЗЗД задължение за застрахователя (промитент) да плати на застрахования (стипулант) ще възникне в случай на отмяна от негова страна на клаузата в полза на бенефициера преди заявлението на последния, че ще се ползва от нея, или при отказ от уговорката в негова полза, а в процесния случай изявлението на ищеца в молбата от 23.02.2018 год. до банката (бенефициер) по своето съдържание не може да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари