Определение №60395/24.06.2021 по дело №1336/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  Определение на ВКС-ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60395

  София, 24.06. 2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и пети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Дария Проданова

  Членове: Кристияна Генковска

  Анжелина Христова

  като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 1336 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на ЧСИ С. Р. Сербезов срещу Решение № 46 от 10.02.2020 год., поправено с Решение № 106 от 01.06.2020 год., по т.д.№ 722/2019 год. на Варненски апелативен съд, с което въззивният съд е потвърдил обжалваната пред него част на Решение № 103 от 12.07.2019 год., поправено с Решение № 125 от 08.10.2019 год., по т.д. № 345/2018 год. на Добрички окръжен съд. С тази част ЧСИ С. Сербезов е осъден да заплати на „Бенедикт мениджмънт 2“ ЕООД (н) сумата 6748.56 лв., представляваща част от сумата 100185.15 лв. – главница, получена и налична по изп. дело № 103/2015 год., ведно със законната лихва върху сумата 100185.15 лв., дължима от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 193.03 лв., представляваща лихви по особената сметка, натрупани върху сумата от публичната продан.

  В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът се позовава на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Ответникът по касация „Бенедикт мениджмънт 2“ ЕООД (н) е представил по реда и в срока на чл.287 ал.1 ГПК писмен отговор, в който сочи, че не са налице основанията по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване. Няма искане за присъждане на разноски.

  Третите лица – помагачи на ответника по иска „Есте Груп“ ООД, „Консуматив“ ЕООД, „Д. – С“ ЕООД, „Хрис М и М“ ООД, [община] и „Ди Ес Х.“ ООД не изразяват становище по касационната жалба.

  Становището на настоящия съдебен състав за наличие на предпоставките на чл.280 ГПК за допускане на факултативния касационен контрол се основава на следното:

  Искът, предявен от синдика на „Бенедикт мениджмънт 2“ ЕООД (н), е за осъждане на ЧСИ С. Сербезов да върне в масата на несъстоятелността на „Бенедикт мениджмънт 2“ ЕООД сумата, получена при проведена в индивидуалното изпълнително производство публична продан на имот, собственост на длъжника, като включен в масата на несъстоятелността. Искът е обусловен от успешно проведен иск по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ по т.д.№ 691/2017 год. на ПОС, с който е обявена за недействителна разпоредителна сделка, извършена от длъжника с процесния имот в полза на „Еврофууд Груп“ ЕООД. Без да има издадено по реда на чл.638 ал.4 ТЗ разрешение от съда по несъстоятелността за продължаване на индивидуалното изпълнително производство, ЧСИ С. Сербезов е изготвил сметка за разпределение на сумите, получени от проданта на имота. Няма спор, че сумата не е фактически разпределена и се намира в сметката на ЧСИ по изпълнителното дело.

  Ответникът е оспорил иска, като се е позовал на това, че към датата на откриване на производството по несъстоятелност не са били налице основания за спиране или прекратяване на образуваното изпълнително производство, тъй като процесният имот не е бил включен в масата на несъстоятелността на длъжника, доколкото е бил собственост на „Еврофууд Груп“ ЕООД. Искът по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ не засяга правата, които трети добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба. С оглед на това, решението по този иск е непротивопоставимо на купувача по публичната продан, а важи само по отношение на кредиторите в производството по несъстоятелност. Взискателят и присъединените кредитори по изпълнителното производство са придобили право да получат платената цена от продажбата на имота, съобразно привилегиите си, тъй като в тяхна полза е вписана възбрана, предхождаща вписването на исковата молба по иска по чл.647 ал.1 т.3 ТЗ.

  Третото лице – помагач на ответника „Ди Ес Х.“ООД е оспорило иска.

  Третите лица – помагачи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари