Определение №60394/24.06.2021 по дело №2012/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорите, е поставен с оглед оплакванията в касационната жалба за неправилно, превратно тълкуване на процесния договор в частта на клаузите, касаещи ценообразуването на предоставените услуги.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №2012 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, [населено място], чрез адв.Т.Т. срещу решение №11703 от 28.07.2020г. по в.т.д. №13264/2020г. на Апелативен съд- София. С обжалваното решение е отменено решение №74/10.01.2020г., постановено по т.д. №3073/2017г. по описа на Софийски градски съд, в частта с която Министерство на земеделието, храните и горите е осъдено да заплати на „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД на основание чл.59 ЗЗД и чл.86 ЗЗД сумата в размер на 600 801.13 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от предявяване на исковата молба – 06.11.2017г. до окончателно заплащане, както и в частта на разноските, с която Министерство на земеделието, храните и горите е осъдено на основание чл.78, ал.1 ГПК да заплати на ищеца сумата от 61 366.19 лева, представляваща разноски по делото и вместо това са отхвърлени предявените при условията на евентуалност исковете с правно основание чл.59 ЗЗД и чл.86 ЗЗД за заплащане на сумата от 600 801.13 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от предявяване на исковата до окончателно заплащане на сумата; евентуално предявен иск с правно основание чл.79 ЗЗД във вр. с чл.266, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 696 931.76 лева, като част от общо оставащата дължима цена 943 042.28 лева, предвид задълженията по договора; евентуално предявен иск с правно основание чл.55, ал.1, пр. 3 ЗЗД за заплащане на сумата от 696 931.76 лева, като част от 708 150.41 лева, дължима във връзка с развалянето на договор №51-58 от 21.07.2015г. и задълженията на страните за връщане на всичко, получено по договора на отпаднало основание, като е осъден ищецът „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите на основание чл.78, ал.3 ГПК, сумата от 12 616.02 лева разноски по делото.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че решението следва да бъде отменено като неправилно поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон и необоснованост. Касаторът поддържа, че въззивният съд като е приел, че договорената между страните отстъпка касае цената на самолетните билети, а не таксата обслужване, e тълкувал превратно договора в нарушение на чл.20 ЗЗД. Излага доводи, че съдът е допуснал и нарушение на материалния закон, като не е съобразил възмездния характер на сключения по ЗОП договор, и съществени процесуални нарушения, тъй като не се е произнесъл по всички наведени възражения и доводи на страните и не е обсъдил всички доказателства. Моли да бъде отменено въззивното решение и да бъдат уважени предявените искове. Претендира разноски за всички инстанции.

Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 и чл. 280, ал.2, пр.3 ГПК.

Касационният жалбоподател поддържа, че съдът се е произнесъл по следните правни въпроси, обусловили изхода на спора:

„1. Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Следва ли да се преценяват извънсъдебните изявления на страните в случай, че същите съдържат неизгодни за тях твърдения?“- в противоречие с практика на ВКС, обективирана в цитираните решения по чл.290 ГПК- решение №212/01.02.2012г., т.д.№1106/2010г., II т.о.; решение №206/31.07.2015г., гр.д.№6832/2014г., ІV г.о.; решение №134/30.12.2013г., т.д.№34/2013г., ІІ т.о.; решение №75/20.06.2016г.,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари