Определение №60393/03.11.2021 по дело №1409/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  гр. София, 2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 1409/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба /неправилно наименована „частна касационна жалба“/ на Агенция по вписванията - [населено място], срещу определение № 198 от 13.05.2021 г., постановено по в. т. д. № 128/2021 г. на Апелативен съд - Велико Търново, с което е оставена без разглеждане подадената от Агенция по вписванията жалба срещу решение № 1 от 03.02.2021 г. по т. д. № 1/2021 г. на Окръжен съд - Габрово и е прекратено производството по жалбата. С решението на Окръжен съд - Габрово е отменен отказ № 20180425114719 от 15.12.2020 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията - Търговски регистър за вписване на обстоятелства /годишен доклад за дейността за 2017 г./ по партидата на „Н. Рос 2012“ ЕООД, съгл. заявление вх. № № 20180425114719, и е указано на Агенция по вписванията да впише заявените от дружеството обстоятелства.

  В частната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като неправилно. Изразява се несъгласие с изводите на въззивния съд, че производството по обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрация по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ има характер на охранително и че Агенция по вписванията няма правен интерес да оспорва правилността на постановения в това производство съдебен акт, който засяга нейни права и законни интереси. Излагат се доводи, че с измененията на ЗТРРЮЛНЦ, обн. в ДВ бр.105/2020 г., е призната процесуална легитимация на Агенция по вписванията да подава жалба срещу решението на съда в производството по чл.25 ЗРРЮЛНЦ, с което се отменя отказа на длъжностно лице от състава й да извърши поискано вписване, заличаване или обявяване във водените от нея регистри. В подкрепа на тезата, че след изменението на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ Агенция по вписванията има качеството на страна в производството по обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрация и е легитимирана да обжалва съдебното решение за отмяна на отказа, се препраща към мотивите на законопроекта за изменение на ЗТРРЮЛНЦ и се акцентира върху промените в цитираната разпоредба, с които е предвидена възможност за агенцията да подаде отговор по жалбата и да представи доказателства /ал.2/, уредено е правилото, че препис от съдебното решение се връчва на агенцията /ал.4/ и е признато право на страните /в т. ч. и агенцията/ на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари