Определение №60393/29.06.2021 по дело №1118/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60393

  София, 29.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  т.дело № 1118/2021 година

  Производството е по чл.288 ГПК. Образувано е по касационна жалба на „Уотърфол Къмпани” ЕООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 3 от 07.01.2021 г. по т.д. № 2527/2020 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, шести състав, с което е потвърдено решение № 1145 от 03.08.2020 г. по т.д. № 8992/2016 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, втори състав, за спиране, на основание чл.632, ал.5, вр. ал.1 ТЗ, на провежданото спрямо „ 44 Бит” ЕООД /н/ производство по несъстоятелност.

  В жалбата се поддържат касационни доводи за материална незаконосъобразност и необоснованост на атакувания съдебен акт. Касационният жалбоподател не оспорва необходимостта от привнасяне на разноски за целите на производството по несъстоятелност, но възразява срещу липсата на мотивирано и точно изчисляване на разноските. Сочи, че оспорваното спиране на производството се явява повторно, след спирането на 04.12.2017 г. и последващо възобновяване, а освен това твърди, че длъжникът разполага с недвижими имоти на стойност около 400-500 хиляди лева. Счита, че с оглед постановеното от Софийски градски съд решение от 09.07.2020 г. за започване осребряване на имуществото на длъжника и разпределение на осребреното такова, синдикът на дружеството следва да започне процедура по продажбата му съгл. чл.717 ТЗ. В жалбата се твърди неприложимост на чл.632, вр. чл.629б ТЗ, тъй като производството по несъстоятелност не е на етап откриване, нито на етап предплащане на първоначалните разноски.

  Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса: относно критериите, които съдът следва да съобрази при изпълнение на служебното си задължение да защити интересите на кредиторите в производството по несъстоятелност и по-конкретно – относно необходимостта и своевременността за покриване на разноските в несъстоятелността при повторни и многократни спирания на производството по несъстоятелност и възобновяването му, в които случаи кредиторите дългосрочно не получават реално удовлетворение на вземанията си срещу длъжника.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК по делото е постъпил писмен отговор от „44 БИТ” ЕООД /н/, чрез процесуалния му пълномощник, в който се поддържа, че липсват формулирани ясни въпроси, съответстващи на разясненията в ТР № 1/2009 г., релевантни за крайните изводи на въззивния съд, които да са разрешени при посочените основания в чл.280, ал.1 ГПК. Оспорва се и сочената от касатора допълнителна селективна предпоставка, с позоваване на константна практика на ВКС. В отговора са развити подробни фактически и правни съображения за правилност на атакувания въззивен съдебен акт, с искане за евентуалното му потвърждаване.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна, в определения преклузивен срок и е насочена срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови атакуваното решение, с което е потвърдил решението на съда по несъстоятелността за спиране на производството по несъстоятелност на „44 Бит” ЕООД, на основание чл.632, ал.5, вр. с ал.1 ТЗ, съставът на Апелативен съд – София е приел за безспорно установено от фактическа страна, че с решение № 1842 от 03.10.2017г., по т.д.№ 8992/2016г. на Софийски градски съд, VІ-2с-в, дружеството „44 Бит“ЕООД /н/ е обявено в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност, като понастоящем производството е на етап по осребряване имуществото на длъжника. С определение от 07.07.2020 г. съдът по несъстоятелността, на осн. чл.632, ал.5 във вр. с чл.629б ТЗ, е дал на кредиторите на „44 Бит“ЕООД/н/ възможност в 14-дневен срок да привнесат сумата от 12 000 лева за покриване на разноските, нужни за обезпечаване на действията, свързани с провеждането на производството по несъстоятелност, като изрично е указал и последиците от невнасянето

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари