Определение №60392/23.06.2021 по дело №312/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 312/2020 г., стр. 2/2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60392

  София, 23.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 312 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ответника „АГП Дивелопмънт“ АД срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд, с което, след частична отмяна, съответно обезсилване, на първоинстанционното решение са уважени предявените от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД искове по чл. 59, ал. 5 ЗБН.

  Насрещната страна оспорва жалбата.

  С оглед постановеното решение № 8/27.05.2021 г. по конст. д. № 9/2020 г. на Конституционния съд настоящото производство следва да бъде възобновено.

  Касационно обжалване следва да бъде допуснато.

  Първият от поставените от жалбоподателя правни въпроси, съответно уточнен в смисъл: „Коя редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН е приложима към прихващанията, извършени преди изменението със ЗИДЗДЗБРБ2014, ДВ, бр. 98 от 21.11.2014 г., и във връзка с § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.?“ отговаря на общото изискване по чл. 280 ГПК, доколкото крайния извод за основателност на исковете въззивният съд е основал и на решаващото съображение, че спрямо извършените в процесния период (22.07.2014 г. - 30.10.2014 г.) прихващания нормата на чл. 59, ал. 5 ЗБН се прилага в редакцията си след изменението с оглед придаденото му обратно действие съгласно § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 2018 г.

  Налице е и специалната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК съобразно поддържаното от жалбоподателя основание за допускане на касационното обжалване, предвид обявената с решение № 8/27.05.2021 г. по конст. д. № 9/2020 г. на КС противоконституционност на § 8 ЗИДЗБН, ДВ, бр. 22 от 2018 г.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Възобновява производството по т. д. № 312/2020 г. по описа на ВКС, I т. о.

  Допуска касационно обжалване на решение № 2372/31.10.2019 г. по т. д. № 3837/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд.

  Указва на жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 39 440,31 лв., като при неизпълнение в срок производството ще бъде прекратено.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари