Определение №60392/03.11.2021 по дело №2176/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60392

  гр. София, 03.11.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 2176/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба /неправилно наименована „частна касационна жалба“/ на Агенция по вписванията - [населено място], срещу определение № 454 от 16.07.2021 г., постановено по в. ч. т. д. № 656/2021 г. на Апелативен съд - София, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадената от Агенция по вписванията жалба срещу решение № 260629 от 15.04.2021 г. по т. д. № 655/2021 г. на Софийски градски съд. С посоченото решение, по повод подадена от Л. А. С. жалба, е отменен отказ № 20210330161728/31.03.3021 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ, постановен по заявление вх. № 20210330161728, и е указано на агенцията да впише по партидата на „Ню Пауер Системс“ ЕООД поисканите със заявлението промени.

  В частната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като неправилно. Изразява се несъгласие с изводите на въззивния съд, че производството по обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрация по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ има характер на охранително и че Агенция по вписванията няма правен интерес да оспорва правилността на постановения в това производство съдебен акт, който засяга нейни права и законни интереси. Излагат се доводи, че с измененията на ЗТРРЮЛНЦ, обн. в ДВ бр.105/2020 г., е призната процесуална легитимация на Агенция по вписванията да подава жалба срещу решението на съда в производството по чл.25 ЗРРЮЛНЦ, с което се отменя отказа на длъжностно лице от състава й да извърши поискано вписване, заличаване или обявяване във водените от нея регистри. В подкрепа на тезата, че след изменението на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ Агенция по вписванията има качеството на страна в производството по обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрация и е легитимирана да обжалва съдебното решение за отмяна на отказа, се препраща към мотивите на законопроекта за изменение на ЗТРРЮЛНЦ и се акцентира върху промените в цитираната разпоредба, с които е предвидена възможност за агенцията да подаде отговор по жалбата и да представи доказателства /ал.2/, уредено е правилото, че препис от съдебното решение се връчва на агенцията /ал.4/ и е признато право на страните /в т. ч. и агенцията/ на разноски по чл.78 ГПК.

  В срока по чл.276, ал.1 ГПК е депозиран отговор от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари