Определение №60391/28.06.2021 по дело №2116/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60391

  гр. София, 28.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 2116/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. Б. Г. от [населено място] срещу решение № 1055 от 28.05.2020 г., постановено по в. гр. д. № 5937/2019 г. на Апелативен съд - София. С посоченото решение е потвърдено решение № 4799 от 28.06.2019 г. по гр. д. № 14972/2017 г. на Софийски градски съд в обжалваната пред въззивната инстанция част, с която по реда на чл.422, ал.1 ГПК е признато за установено съществуването на парично вземане на „Банка ДСК“ ЕАД към И. Б. Г. за сумите 77 670.23 лв. - главница по договор за кредит от 14.05.2009 г., ведно със законната лихва от 10.03.2017 г. до окончателното плащане, 23 276.45 лв. - договорна лихва за периода от 10.03.2014 г. до 09.03.2017 г., 96.86 лв. - лихва за забава за същия период, 153.45 лв. - застрахователни премии, и 1 052.04 лв. - банкови такси, за които суми е издадена заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417, т.2 ГПК в производството по ч. гр. д. № 14763/2017 г. на Софийски районен съд, и на основание чл.78, ал.1 ГПК са присъдени разноски в полза на „Банка ДСК“ ЕАД.

  В касационната жалба се сочат основания по чл.281, т.3 ГПК за неправилност на обжалваното решение и се прави искане за неговата отмяна. Касаторката поддържа, че въззивният съд е нарушил съществено съдопроизводствените правила като немотивирано е оставил без уважение искането й за разпит на свидетел относно съществен за защитата й по делото факт, който не попада сред забраните на чл.164, ал.1 ГПК - недобросъвестен отказ на банката да приеме предложени плащания за погасяване на задължения по договора за кредит преди превръщане на кредита в предсрочно изискуем, както и като не е обсъдил заявени възражения за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит. Навежда оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния закон - чл.110 вр. чл.113 ЗЗД, при произнасяне по своевременно направеното пред първата инстанция възражение за погасяване по давност на правото на банката да направи кредита предсрочно изискуем.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което като значими за изхода на делото по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК са посочени следните въпроси : „1. Допустимо ли е със свидетелски показания да се доказва забава на кредитор; 2. Погасява ли се по давност потестативното право на банката да направи кредита предсрочно изискуем“. Допускането на касационно обжалване по първия въпрос се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК с твърдение, че е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката в Тълкувателно решение № 147/04.ХІ.1954 г. на ОСГК на ВС, решение № 784/20.01.2011 г. по гр. д. № 246/2010 г. на ВКС, ІІ г. о., решение № 41/30.07.2013 г. по гр. д. № 312/2012 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 551/15.07.2010 г. по гр. д. № 64/2009 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 374/04.11.2014 г. по гр. д. № 2752/2014 г. на ВКС, ІV г. о. По отношение на втория въпрос се сочи основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК като се излагат аргументи, че даденото от въззивния съд разрешение противоречи на практиката в решение № 44/05.06.2017 г. по гр. д. № 60073/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о., решение № 101/15.08.2017 г. по гр. д. № 53864/2015 г. на ВКС, ІV г. о., решение № 135/16.10.2015 г. по т. д. № 1672/2014 г. на ВКС, ІІ т. о., решение № 38/24.07.2012 г. по гр. д. №

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари