Определение №60390/25.06.2021 по дело №2152/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60390

  гр. София, 25.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 2152 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по две касационни жалби против решение № 58/21.02.2020г. по в.т.д. № 704/2019 на Апелативен съд–Варна, което е постановено при участието на „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД като трети лица - помагачи на страната на ответника. С въззивното решение е: 1/ потвърдено решение № 674 от 16.07.2019г. по т. д. № 321/17г. на Окръжен съд–Варна в осъдителната му част, с която „Електроразпределение Север“ АД /електроразпределително дружество/ е осъдено на основание чл.79 ал.1 пр.1 от ЗЗД да изпълни задължението си по чл.1 ал.1 от договор при общи условия за достъп № ПД-Д13-223-10.10.2013г., като осигури достъп и системни услуги на „Уинд Системс“ ООД до собствената си електроразпределителна мрежа за нормални условия за работа на вятърна електрическа централа, находяща се в ПИ № 001047 в [населено място] чрез премахване на ограничението в релейната защита в ГРУ „Крис“, негова собственост, с което да се увеличи присъединената мощност на централата от 2 МW до уговорената в договора 3 МW; 2/ след частична отмяна на решение № 674 от 16.07.2019г. по т. д. № 321/17г. на Окръжен съд–Варна, е отхвърлен искът на „Уинд Системс“ ООД срещу „Електроразпределение Север“ АД за сумата 689 628,23 лева, претендирана като обезщетение по чл. 49 ЗЗД за претърпени имуществени вреди изразяващи се в пропуснати ползи, изчислени като разликата между стойността на отдадената и произведена електрическа енергия от вятърна електрическа централа, находяща се в ПИ № 001047 в [населено място], при номинална мощност 2 МW за периода 16.03.2012г. до 28.02.2017г., и тази, която би се отдала при работа при мощност от 3 МW, уговорена по договор № ДУА 971/16.08.2007г. - 3057/17.09.2007г. - 4014-ВГ-22.04.2009г., настъпили в следствие на неправомерни действия и бездействия на служителите на ответника, изразяващи се в това, че по технически път с управляваните от тях съоръжения, намиращи се в тяхно държане и под тяхно разпореждане, са ограничили, а в отделни случаи напълно изключили достъпа на ищеца до електроразпределителната мрежа, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 16.03.2017г. до окончателното й изплащане; 3/ „Електроразпределение Север“ АД е осъдено да заплати по предявения при евентуалност иск по чл.83 ЗЗД на „Уинд Системс“ ООД сумата 258 604,69 лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи в размер на преференциалната цена и цена за излишък за съответния период, изчислени като разлика между стойността на произведена електрическа енергия от ВяЕЦ при работа на генератора с мощност 2 мега вата за периода 16.03.2014г. до 28.02.2017г., и тази, която би отдала при работа при мощност от 3 мега вата, претърпени поради неизпълнено задължение на ЕРП по договор за достъп № ПД-Д13-223- от 10.10.201Зг. и от 30.09.201Зг. да осигури достъп на ВяЕЦ /находяща се в ПИ № 001047 в [населено място]/ до електроразпределителната мрежа в пълен обем на номиналната присъединена мощност, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното изплащане на задължението.

  Касаторът и ищец по делото, „Уинд Системс“ ООД, [населено място], атакува въззивното решение в частта, в която искът по чл.49 ЗЗД е отхвърлен. Поддържа, че по делото безспорно са установени действия на служители на ответника, които не са имали годно договорно или нормативно установено основание /монтиране на софтуерно ограничение в хардуерен механизъм-прекъсвач в ГРУ "Крие", ограничаващ достъпа на ищцовата ВяЕЦ до електроразпределителната мрежа с номиналната й мощност/, като в причинно следствена връзка с тези действия ищецът е претърпял точно установени по вид и стойност вреди във формата на пропуснати ползи. Намира за неправилен извода на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари