Определение №60387/09.11.2021 по дело №2294/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60387

  София, 09.11.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова ч.т.д. № 2294 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274,ал.3 ГПК, образувано по частна касационна жалба, подадена от ищеца Софийска градска прокуратура срещу определение № 2875 от 14.10.2021г. по ч.гр.д.№ 2875/2021г. на САС, ГО, 12 състав, за потвърждаване на определение № 584/03.09.2021г. по т.д.№ 1644/2021г. на СГС, ТО, 17 състав. С последното първоинстанционният съд е върнал исковата молба на Софийска градска прокуратура за прекратяване на „Сан Антонио”ЕООД на основание чл.155, т.3 ТЗ и откриване на производство по ликвидация.

  С частната касационна жалба се иска отмяна на определението по съображения, че при настъпила смърт на едноличния собственик на капитала и управител на „Сан Антонио”ЕООД и при отсъствие на данни лицата, които имат интерес, да са поискали установяване на настъпилото прекратяване на дружеството по чл.157,ал.1 ТЗ, респ. вписване на същото обстоятелство по партидата на дружеството повече от три месеца от настъпването на смъртта, прокурорът като надлежно легитимирано от закона лице има правен интерес да предяви иск по чл.155,т.3 ТЗ. Представено е и изложение на основанията за допускане на частното касационно обжалване, в което се иска допускане на обжалването по въпроса „По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му и възможността прокуратурата да иска обявяване на производство по ликвидация пред съответния окръжен съд”. Твърдението е, че въпросът е решен в противоречие с тълкуването на разпоредбата на чл.155,т.3 ТЗ, дадено в определението по ч.т.д.№ 1280/2018г. на І т.о. на ВКС

  Съставът на ВКС констатира, че са налице предпоставките за спиране на настоящото производство на основание чл.292 ГПК във връзка с т.1 на ТР №8/2013г. на ОСГТК на ВКС.

  Пред ТК на ВКС е висящо тълкувателно дело № 1/2020г. по т.1 от което, предмет на произнасяне е въпросът: „По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му”.

  По изложените съображения, ВКС, състав на ТК, І т.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  Спира производството по настоящото дело до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/2020г. на ОСТК на ВКС.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари